Home

Nieuws

'Scherpere norm nodig voor imidacloprid'

Bilthoven - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt dat de waterkwaliteitsnorm voor het insecticide imidacloprid moet worden aangescherpt.

Uit recent onderzoek blijkt dat waterorganismen bij lagere concentraties meer last hebben van het middel dan tot nu toe werd verondersteld.

Imidacloprid wordt op grote schaal in de landbouw en door particulieren gebruikt. De insecticide staat hoog op de top 10 van normoverschrijdende stoffen.

De waterkwaliteitsnormen voor imidacloprid in oppervlaktewater zijn in 2008 vastgesteld. Volgens de nieuwe inzichten is de norm bijna tien keer te hoog. De norm moet volgens het RIVM omlaag van 67 naar 8,3 nanogram per liter oppervlaktewater.

De norm voor piekblootstelling van 0,2 microgram per liter kan hetzelfde blijven.

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft in 2014 extra beperking opgelegd aan het gebruik van imidacloprid. Afvalwater uit kassen moet worden gezuiverd bij gebruik in het veld moet voorkomen worden dat het middel in nabijgelegen oppervlaktewater terecht komt. Het RIVM stelt dat met die maatregelen minder imidacloprid in het water terecht komt, waardoor de kans vergroot dat de aan de nieuwe norm wordt voldaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.