Home

Nieuws

Saldering blijft mogelijk bij PAS

Den Haag – De mogelijkheid om ammoniakruimte te salderen blijft open als het aan de Tweede Kamer ligt. De Tweede Kamer stemde in met een amendement van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf. In de huidige regelgeving is het mogelijk om in de natuurbeschermingswet te salderen, waardoor het voor bedrijven bij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden mogelijk is om te ontwikkelen. In de nieuwe Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zouden salderingsmogelijkheden geschrapt worden.

De SGP vindt dat er wel een mogelijkheid tot salderen moet blijven. Dit is nodig indien Natura 2000-gebieden niet opgenomen worden in de PAS of voor het geval ontwikkelruimte niet onherroepelijk toebedeeld kan worden. De SGP verwacht dat de PAS voor het merendeel van de Natura 2000-gebieden voldoende ontwikkelruimte gaat bieden, maar heeft twijfel of de Raad van State de gewenste duidelijkheid en garanties kan geven. SGP wil daarom saldering als terugvaloptie achter de hand te houden. Voor dit voorstel kreeg de SGP een meerderheid met steun van VVD, CDA, ChristenUnie, 50 Plus, PVV, Bontes/Van Klaveren.

De Tweede Kamer stemde donderdag in met het wetsvoorstel voor de PAS, die natuurbescherming en economische ontwikkeling bij natuurgebieden mogelijk moet maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.