Home

Nieuws

Renteswapschandaal houdt Britse boerenbonden bezig

Londen – Het renteswapschandaal dat in Nederland langzamerhand grotere vormen begint aan te nemen, is bij de Britten al een paar jaar aan de gang.

De grote banken daar hebben inmiddels al een miljard euro aan vergoedingen uitbetaald maar houden er rekening mee dat dat tot zeker 5 miljard zal oplopen. Omdat ook veel boeren zijn 'getroffen', houden de boerenbonden van zowel Engeland als Wales de vinger nauwgezet aan de pols.

''Veel leden hebben sinds de eerste berichten contact opgenomen met vragen over deze financiële producten. We staan de boeren die hier mee te maken hebben ook al zo'n anderhalf jaar bij. Bovendien hebben we contact gehad met de verschillende financiële instellingen om de zorgen die onder onze leden leven door te geven en te bespreken. Vanwege deze problematiek hebben we onze juridische dienstverlening ook opgevoerd. We zullen de betrokken leden blijven ondersteunen om ervoor te zorgen dat de zaken zo goed mogelijk worden opgelost,'' zegt Anand Dossa, economisch adviseur bij de NFU England. Haar collega Emyr James van de Welsh FUW: "Wij ondersteunen een aantal leden dat slachtoffer is geworden van deze renteswaps voor hun boerenbedrijven. Ook wij onderhouden daarbij nauw contact met alle betrokken autoriteiten.''

Het zogenaamde interest rate swap of Interest Rate Hedging schandaal stak in Groot-Brittannië al rond 2011 de kop op. Het 'klimaat' was daar gunstig voor want dat was net het hoogtepunt van een ander schandaal dat bekend staat als PPI. Dat schandaal, in de verte te vergelijken met de nieuwe AOV-zaak, draait om het tegen wil en dank 'verkopen' van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid bij bijvoorbeeld bedrijfsleningen, afbetalingen of creditcards. Dat schandaal heeft de Britse banken inmiddels al meer dan 22 miljard euro gekost en is ook uitgegroeid tot een ware bedrijfstak, met adviseurs die je zelfs in een winkelcentrum lastig vallen met de vraag 'of je misschien een PPI hebt afgesloten waar we wat schadevergoeding kunnen regelen.'

In die 'hype' doken ook de eerste klachten op over 'mis-selling' van andere financiële producten, met name om bij bedrijfsfinancieringen een mogelijke stijging van het rentepeil af te dekken ofwel te hedgen. Die klachten vonden een gewillig oor bij de Financial Service Authority, de Britse AFM, die dat werk inmiddels heeft overgedragen aan de Financial Conduct Authority (FCA), die toezicht houdt op het gedrag van de financiële wereld. Die stelde vast dat veel bedrijven, met name MKB'ers en zelfstandigen, inderdaad een renteswapcontract door de neus was geduwd waar ze weinig van begrepen. Sterker nog, ook de verkopers bij de banken begrepen meestal niet waar ze eigenlijk mee bezig waren. De contracten waren vaak haast automatisch verbonden met de financiering voor bedrijfsinvesteringen en dergelijke.

De problemen ontstonden toen de rente niet steeg maar door de financiële crisis fors ging dalen. Dat leidde voor de houders van de contracten tot grote schade en vaak ook tot torenhoge boetes als ze van de afspraken af wilden. Omdat het volgens de FCA gaat om verkopen onder valse pretenties kunnen alle slachtoffers nu bij hun bank aankloppen om de centen terug te krijgen. In eerste instantie dacht de FCA dat het om enkele duizenden ondernemers zou gaan maar inmiddels is dat opgelopen tot 40.000. Er worden al getallen rond de 100.000 genoemd. Alle grote banken hebben inmiddels afgesproken de getroffen klanten te compenseren, maar dat gaat wel erg traag. Op dit moment zijn niet meer dan 1.400 zaken afgerond.

De boerenbonden kregen al snel telefoontjes van boeren die ook zo'n renteswap aangesmeerd hadden gekregen. De Engelse boerenbond NFU volgt daarom de berichtgeving van de verschillende autoriteiten op de voet en heeft daar ook eigen samenvattingen met gerichte advisering over gepubliceerd. ''Het gaat hier om een reeks producten waarvan sommige best goed zijn, maar andere geen of weinig nut hebben,'' staat daarin te lezen. Het advies van de NFU luidt daarbij dat "leden die vrezen dat hen ten onrechte zo'n product is verkocht, zo snel mogelijk een klacht moeten indienen bij de betrokken bank". 'De boerenbond waarschuwt daarbij wel 'dat niet iedereen z'n geld terug krijgt' en dat die vergoeding ook van-geval-tot-geval wordt beoordeeld. 'De juridische dienst zal leden graag verder van advies dienen, maar dat wordt niet betaald uit de 'grote pot' omdat hen om een zaak gaat die niet direct verbonden is met de landbouwkundige activiteiten zelf.

Ook de collega's van de Farmers Union of Wales zitten bovenop de zaak. Deze Welsh boerenbond heeft de belangen van de boeren onder de aandacht gebracht van een commissie uit het Welsh parlement die ook al met het schandaal bezig is. ''Uit onderzoek na de eerste klachten die al eind 2011 binnen kwamen is gebleken dat er ook veel van deze ingewikkelde en dure producten aan boeren zijn verkocht,'' stelt de commissie. Economisch deskundige James: ''Een vast rentepeil contract is precies wat het zegt: als je afspreekt dat je tien jaar lang vijf procent betaalt dan is dat geregeld. Maar de problemen zijn ontstaan toen de banken met producten voor retailklanten kwamen die dat allemaal op een veel ingewikkelder manier regelden. In juni 2012 stelde de FSA vast dat veel van die klanten en in sommige gevallen ook de verkopers van de banken zelf gewoon niet begrepen wat hen verkocht werd. Als je als boer denkt dat je zo'n product is aangesmeerd, neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank, je accountant of neem een advocaat in de arm. Ik weet zeker dat er in de agrarische sector leners zijn aan wie dit soort producten is mis-verkocht maar die zich daar niet van bewust zijn. Als je twijfelt, zoek het snel uit en dien een klacht in.''

Of registreer je om te kunnen reageren.