Home

Nieuws

Rekenfactor eitwitgewassen voor vergroening verdubbeld

Brussel – De omrekeningsfactor voor eiwithoudende gewassen als vergroeningsmaatregel voor het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt verhoogd van 0,3 naar 0,7.

Dat zegt Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland en de Europese boerenorganisatie Copa Cogeca na overleg met Eurocommissaris Dacian Ciolos.
In het kader van vergroening in het nieuwe GLB moet 5 procent van het bouwland ingevuld worden als ecologisch focus gebied, ook wel groene braak genoemd. In deze gebieden mogen ook gewassen worden geteeld. Eiwithoudende gewassen is een van de toegestane gewassen, maar daarbij was een omrekeningsfactor van 0,3 ingesteld. Dat betekent dat voor 1 hectare Ecologisch aandachtsgebied ruim 3 hectare eitwithoudend gewas geteeld moest worden. Dat is nu 1,43 (1/0,7) hectare geworden.
Maat roept de lidstaten de ruimte die de Europese Commissie geeft voor de invulling van de Ecologische aandachtsgebieden optimaal benut, zodat er geen productiegronden braak komen te liggen. Hij roept ook Dijksma op om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest in de EFA's ook te accepteren. "We hebben al een strenger  gewasbeschermingsmiddelenbeleid dan andere landen. Het is belangrijk dat de uitvoering van het GLB in Nederland in lijn is met de andere lidstaten. Het gaat immers om Europese regelgeving."

Of registreer je om te kunnen reageren.