Home

Nieuws 603 x bekeken

Plattelandsgeld vooral naar natuur en landschap

Den Haag – De helft van budget voor plattelandsbeleid wordt ingezet voor natuur en landschap, waaronder agrarisch natuurbeheer.

Dat blijkt uit de verdeling van het budget van de tweede pijler van het plattelandsbeleid van het nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) die het ministerie van Economische Zaken heeft vastgesteld.

Voor de periode van 2014 tot 2020 is 607 miljoen euro Europees geld beschikbaar, ruim 87 miljoen euro per jaar. Hiervan is 43,2 miljoen euro bestemd voor natuur en landschap. Hiervan is 35 miljoen bestemd voor agrarisch natuurbeheer, inclusief het ganzenbeleid volgens het Natuurpact. Voor hydrologische maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof  (PAS) wordt jaarlijks 5 miljoen euro Europees geld gereserveerd en de resterende 3,2 miljoen euro is voor aanleg, beheer en herstel van landschapselementen. Alle bedragen worden door nationale co-financiering, een voorwaarde van Brussel,  verdubbeld met Nederlands geld.
Voor jonge boeren wordt 2,6 miljoen euro GLB-budget gereserveerd uit de tweede pijler. In combinatie met de nationale cofinanciering van 2,6 miljoen euro is er jaarlijks 5,2 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren, naast de extra steun via de top-up bij de inkomenstoeslagen.
Voor Versterking van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht is in totaal jaarlijks 20,1 miljoen euro Europees geld en 25,2 miljoen euro nationaal geld beschikbaar. Hierbij is investering in de landbouwstructuur de grootste post. Hier gaat in totaal 15,8 miljoen euro naar toe.  Voor de brede weersverzekering is 2,2 miljoen EU-geld en 5,8 miljoen nationaal geld beschikbaar. Loonwerkers, die eerder niet in aanmerking konden komen voor innovatiegelden, kunnen voortaan wel gebruik maken van steun voor kennisinstelling en samenwerking op innovatiegebied, mits ze dit doen via samenwerkingsverbanden met agrariërs. De regeling voor investeringssubsidies blijft alleen bestemd voor boeren.
Het budget voor verbetering van de waterkwaliteit is in totaal 25,2 miljoen euro per jaar, waarvan de helft vanuit Brussel.

Of registreer je om te kunnen reageren.