Home

Nieuws 1101 x bekeken

Onderzoek naar wetenschappelijke onzekerheid bij gezondheidseffect veehouderij

Den Haag – Het RIVM inventariseert hoe om wordt gegaan met wetenschappelijke onzekerheden als het gaat om gezondheidseffecten van de veehouderij.

Het RIVM is bezig met een inventarisatie van omgevingsfactoren die in de Omgevingswet niet genormeerd zijn maar wel effect hebben op de gezondheid en veiligheid, zoals de veehouderij.  Het ministerie van Economische Zaken gaat mede aan de hand van deze onderzoeken kijken of lokale overheden voldoende kunnen sturen op volksgezondheid, of dat een voorziening moet worden getroffen.

De effecten van de intensieve veehouderij op de volksgezondheid is een lastig dossier in Den Haag. Vorig jaar kondigde staatssecretaris Sharon Dijksma aan met maatregelen te komen omdat gemeenten en provincies niet altijd voldoende instrumenten hebben om grenzen te stellen aan de omvang van de veehouderij op basis van effecten voor de volksgezondheid.  Het kabinet is daarom bezig met nieuwe wetgeving waarin provincies en gemeenten grenzen kunnen stellen aan de totale omvang van de veehouderij in een gebied, grenzen te stellen aan de veedichtheid in een gebied of grenzen te stellen aan de bedrijfsomvang. Hiervoor is wel een wetenschappelijk onderbouwing nodig. Deze is er op dit moment – met uitzondering van de link tussen geitenhouderij en Q-koorts en het effect van endotoxinen- onvoldoende. Uit jurisprudentie blijkt ook dat bezwaren met betrekking tot risico's voor de volksgezondheid niet slagen vanwege onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing.

Het onderzoek Gezondheid Omwonenden (VGO), dat recent in Noord-Brabant is gestart, moet meer inzicht geven in de effecten van de veehouderij op de volksgezondheid. Het ministerie verwacht dat daarmee beter onderbouwde afwegingen gemaakt kunnen worden bij het treffen van maatregelen om de gezondheidsrisico's van veehouderijen te beperken. Omdat er toch sprake zal blijven van wetenschappelijk onzekerheden, wil het ministerie nu inzichtelijk gaan maken op welke wijze met deze onzekerheden wordt omgegaan. SP-Kamerlid Henk van Gerven pleit al geruime tijd om hier het voorzorgsprincipe te gebruiken, waarbij wetenschappelijke onderbouwing niet nodig is, maar uit voorzorg maatregelen genomen kunnen worden in de veehouderij om de volksgezondheid te beschermen.

Of registreer je om te kunnen reageren.