Home

Nieuws 492 x bekeken

Noord-Holland stelt conceptkaarten zoekgebieden windlocaties vast

De provincie Noord-Holland heeft de conceptkaarten vastgesteld waarop is aangegeven waar windturbines in het kader van het herstructureringsprogramma van de provincie mogelijk wel en niet nog geplaatst kunnen worden.

De conceptkaarten worden gebruikt in het proces om te komen tot een beperkt aantal locaties voor windturbines buiten het windpark Wieringermeer, ter vervanging van oude, solitaire windmolens elders in de provincie. Het gaat daarbij om de groei van het opgesteld vermogen in Noord-Holland met 105,5MW. Omdat er ook windmolens verdwijnen gaat het uiteindelijk om rond de vijftig nieuwe turbines, ofwel maximaal ongeveer acht locaties.

Turbines mogen volgens de nieuwe richtlijnen niet meer geplaatst worden in een weidevogel-leefgebied, de Ecologische Hoofdstructuur of verbindingszones, een aardkundig monument, UNESCO-erfgoed of een voormalig Nationaal Landschap. Ook moeten de turbines op minimaal vier maal de ashoogte afstand staan van gevoelige bebouwing, zoals woningen, scholen en zorgcentra. Een groot deel van provincie valt daarmee als zoeklocatie al af.

Een andere beperking is de eis dat turbines geplaatst worden in een lijnopstelling of een park van minimaal zes turbines. Dat betekent dat ook kleinere locaties afvallen die daar de ruimte niet voor bieden. Verder geven de kaarten ook aan op welke plaatsen turbines alleen mogelijk zijn met een ontheffing waar de provincie zelf geen invloed op heeft. Zo worden weliswaar rondom Schiphol nog locaties voor windturbines aangegeven, maar daarvoor gelden (hoogte)beperkingen die worden gereguleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Luchtverkeersleiding.

De kaarten moeten volgens de provincie gezien worden als een voorstudie. Ze worden de komende maanden nog verder verfijnd en na vaststelling van de definitieve versies meegenomen in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die naar verwachting aan het begin van de zomer gereed komt en vooral in zal gaan op de meest kansrijke initiatieven. Ook bij de NRD kunnen daarom locaties nog afvallen. Na de NRD volgt in het najaar nog een zogeheten plan-mer, waarin de milieueffecten van de plaatsing van windturbines wordt onderzocht. Eind 2014 moet duidelijk zijn wat de definitieve locaties voor windturbines is geworden.

Of registreer je om te kunnen reageren.