Home

Nieuws

Nederland stuurt aan op aanpassing Nitraatrichtlijn

Den Haag - Nederland wil een voortrekkersrol vervullen bij een aanpassing van de Europese Nitraatrichtlijn.

Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) gezegd tijdens overleg met de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw werd daartoe uitgedaagd door de fracties van ChristenUnie en de VVD.

Volgens Dijksma zou de inzet van Nederland tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie (in de eerste helft van 2016) tot een afronding kunnen komen. "Daar moeten we nu het voorbereidende werk voor verrichten", aldus Dijksma.

De Nitraatrichtlijn leidt in de agrarische sector tot grote ergernis omdat eisen worden gesteld aan de mestgift, die in een hoogproductieve omgeving niet of nauwelijks haalbaar zijn.  Nederland heeft steeds gebruik kunnen maken van een uitzonderingsregel (derogatie).

Dijksma waarschuwde dat het veranderen van de Nitraatrichtlijn niet meteen betekent dat daarmee ook de problematiek als sneeuw voor de zon zou verdwijnen. "De milieuproblemen blijven gewoon. Wij willen een goed milieubeleid, maar zoeken ook ruimte in de regelgeving."

Het parlement heeft de staatssecretaris per motie gevraagd om jaarlijks in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de Nederlandse uitvoering van de Nitraatrichtlijn, waarbij extra aandacht moet zijn voor bedrijven in zand- en lössgebieden die voldoen aan de nitraatnormen. Daarnaast wil de Tweede Kamer een knelgevallenregeling voor melkveehouders die problemen krijgen door de aangescherpte eisen voor de Nitraatrichtlijn (80 procent gras in plaats van 70 procent).

De Kamer heeft ook de motie van de ChristenUnie aangenomen om in Europa te blijven pleiten voor de afschaffing van de pluimvee- en varkensrechten, als de mestmarkt dat toestaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.