Home

Nieuws

Landbouwsubsidies goed benut

Den Haag - In 2013 wist de landbouwsector, net zoals in 2012, de subsidiepotjes goed te vinden. Van het totale budget van 63,6 miljoen euro binnen de zogenoemde Regeling LNV-subsidies is 57,4 miljoen euro ook daadwerkelijk verleend. Dit blijkt uit gegevens van uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Bij enkele subsidies, zoals Samenwerking bij innovatieprojecten en Marktintroductie energieinnovaties bleef geld op de plank liggen, namelijk 5 miljoen euro.

Al jaren is de subsidieregeling Jonge landbouwers populair. Vorig jaar was er 5,3 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren die wilden investeren in gebouwen, grond, machines of verplaatsbare installaties. Het totale budget is uiteindelijk verleend. Ook de steunmaatregel Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen was in 2013 populair. Van het budget van 18,8 miljoen euro bleef niets op de plank liggen.

Gretig werd er ingeschreven op de subsidie Fijnstofmaatregelen 2013. Het budget van 10 miljoen euro werd volledig benut, onder andere aan luchtwassers. Voor dit jaar is deze regeling ook opengesteld van 7 april tot en met 2 mei. Voor veehouders is er een tegemoetkoming in investeringen om de uitstoot van fijnstof te verminderen. Met deze techniek(en) wordt de uitstoot van fijnstof met minimaal 30 procent verminderd in vergelijking met de emissie volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Een voorwaarde is onder meer dat de investering geen vervangingsinvestering mag zijn. De investering moet ook minstens vijf jaar functioneren op het bedrijf.

Onder de Regeling LNV-subsidies valt ook de regeling 'garantstelling landbouw'. Hierbij wordt niet daadwerkelijk subsidie betaald, maar staat de overheid garant voor terugbetaling van een lening. Vorig jaar stond de overheid voor een bedrag van 45,4 miljoen euro garant. In 2012 stond de overheid garant voor 40,8 miljoen euro. Boeren die gebruik willen maken van deze regeling kunnen dat via hun bank regelen tot en met 31 december. Deze regeling is voor boeren die willen investeren in het landbouwbedrijf, maar daarvoor te weinig zekerheden hebben om een lening af te kunnen sluiten bij de bank. Het ministerie van Economische Zaken kan garant staan voor de aanvullende lening zodat de investering toch gedaan kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.