Home

Nieuws 1047 x bekeken

Gemeenten geloven niet meer in stikstofaanpak

Den Haag - Gemeenten hebben er geen vertrouwen in dat de programmatische aanpak stikstof (PAS) nog ergens toe leidt.

In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het parlement de PAS af te wijzen, omdat er geen vertrouwen meer is dat het iets gaat opleveren.

De PAS moet de mogelijkheid scheppen dat landbouwbedrijven in de omgeving van natuurterreinen weer de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen, zonder dat de natuur daardoor extra belast wordt.

De VNG stelt dat sprake is van ernstige stagnatie bij de afgifte van vergunningen. Het rijksbeleid om in samenspraak met de provincies en de waterschappen een systeem op te zetten, waarbij natuurgebieden voldoende beschermd worden en tegelijk economische ontwikkeling mogelijk is,  is volgens de gemeenten gedoemd te mislukken. De gemeente bepleiten een gebiedsgerichte aanpak in de regio.

In de brief aan leden van de Tweede Kamer zegt de VNG  dat gemeenten al jaren te kampen hebben met de gevolgen van rechtsonzekerheid en onduidelijkheid die is ontstaat door het uitblijven van een goed en afgerond stikstofbeleid. "Nagenoeg alle gemeenten, of ze  nu groot zijn of klein, agrarisch of niet-agrarisch, komen in de problemen omdat ze geen bestemmingsplannen kunnen vaststellen. Daardoor ligt ook de vergunningverlening stil. Dat speelt in veel gemeenten in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Drenthe, aldus de VNG. Bovendien hebben ook de grote steden problemen bij de vergunningsverlening.

Staatssecretaris Dijksma is verrast door de brief van de gemeenten.  Volgens de staatssecretaris zijn het rijk en de provincies er over eens dat de aanpak die de gemeenten voorstaan op dit moment niet passend is, vooral omdat de stikstofbelasting op natuurgebieden veroorzaakt wordt door bronnen die ver buiten de gemeentegrenzen (kunnen) liggen - soms zelfs in het buitenland. "De stikstofbelasting kan daarom alleen succesvol worden aangepakt als alle betrokken overheden met een gezamenlijke samenhangende aanpak komen, onder regie van het rijk."

Of registreer je om te kunnen reageren.