Home

Nieuws 7 reactieslaatste update:1 mei 2014

Financiën wil bedrijfsopvolgingsfaciliteit versoberen

Den Haag - De belastingvrijstelling bij bedrijfsovername van familiebedrijven binnen de familie zou wel eens kunnen komen te vervallen of in ieder geval lager kunnen worden.

Dat valt op te maken uit een brief die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In zijn brief zegt Wiebes naar een versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling te streven. Hiermee lijkt een eind te komen aan een reeks van verruimingen die de regeling de laatste jaren gekend heeft.
De Hoge Raad sprak zich vorig jaar nog uit over de verruiming van de regeling. De wetgever zou familiebedrijven fiscaal te sterk bevoordelen. In zijn uitspraak ging de Hoge Raad niet mee in die zienswijze. Wel gaf het hoogste rechtscollege duidelijk aan de regeling zoals die nu geldt wel een ruimhartige te vinden.
In de huidige regeling is de eerste miljoen euro vrijgesteld en geldt ov er het deel daarboven een vrijstelling van 83 procent bij een overname binnen de familie. Over de overblijvende 17 procent wordt vervolgens 20 procent belasting geheven, hetgeen neerkomt op 3,4 procent over de waarde boven een miljoen. De betaling van dat bedrag mag maximaal tien jaar worden uitgesteld.
In zijn brief schrijft Wiebes over de Hoge Raad-uitspraak onomwonden: "Ondanks het feit dat de Hoge Raad niet tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van een ongerechtvaardigd onderscheid, heb ik het voornemen te bezien of volstaan kan worden met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling. Dit mede omdat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat in 70 procent van de gevallen de te betalen erfbelasting – in het geval geen sprake was geweest van een vrijstelling – uit de nalatenschap betaald had kunnen worden."

Wim Schipper, adviseur bedrijfsovernames bij Countus Accountants en Adviseurs uit Zwolle kijkt met grote zorg naar een mogelijk afgeslankte regeling. "Dat gaat een probleem worden. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is de laatste jaren niet voor niets behoorlijk verruimd, dat was nodig om een overname mogelijk te maken. Nu er een inperking dreigt komen we in de knoei bij bedrijfsovernames verwacht ik.

François van der Hoff van de kennisbank Bedrijfsopvolging voor familiebedrijven verwacht dat Wiebes zal kiezen voor een betalingsregeling. "De Belastingdienst zegt dat erfbelasting in 70 procent van de gevallen uit de nalatenschap kan worden betaald. Op dat spoor wil Wiebes waarschijnlijk verder. Dat zal echter in de agrarische sector tot grote financiële problemen leiden."
De eerste reacties uit politiek Den Haag op de plannen van Wiebes zijn niet positief. "Ik zit niet te wachten op deze maatregel", aldus VVD-Tweede Kamerlid Helma Neppérus in een eerste reactie op het plan van Wiebes weten. "Ondernemers vormen de ruggengraat van de economie.''
Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zien het voornemen van Wiebes niet zitten. Zij zeggen 'verbijsterd' te zijn over de 'proefballon' van de bewindsman.
Een woordvoerder van Wiebes laat in een reactie weten dat er geen voornemens zijn om de bedrijfsopvolgingsregeling in deze kabinetsperiode aan te passen.

Laatste reacties

 • sem.mrbrightside1

  Het is wel de enige manier om de lucht uit de grondprijs te halen.

 • miniplaat

  @sem.mrbrightside1

  Welke lucht zit er volgens jou in grondprijs dan? Als het nou over iets als facebook ging kon ik je volgen, maar grond heeft zijn waarde niet voor niks. Alsmaar stijgende vraag naar voedsel en ruimte door mensen heeft zijn uitwerking, dat heeft weinig met de erfbelasting te maken.

 • Fermer

  @miniplaat, heel veel lucht, zie discussie op 'verplaatsen van jongvee', en bekijk de overwaardering in vergegelijking met buitenlandse grondprijzen.

 • sem.mrbrightside1

  Als je uitgaat van de marktwaarde, alle werkelijke kosten rekent, en dan ook nog een paar procent rendement kan maken, dan zit er geen lucht in de grondprijs. Als je echter alleen de extra lasten kan voldoen met het gehele bedrijf, dan zou er geen lucht in zitten. Daarom is de overnamefaciliteit de echte drijver onder de grondprijs. Van alle hectares landbouwgrond in nl, gaat 3% per jaar over in andere handen; 2/3 daarvan gaat via bedrijfsovernames. Als je dan geen overnamefaciliteit zou hebben en de volle mep zou moeten betalen, zouden er bij deze grondprijzen vrijwel geen overnames mogelijk zijn. Nu kan je veel schenken zodat opvolger ook kan blijven investeren (in misschien wel grond voor 50 a 60.000 per ha.) Dit is dus de werkelijk belangrijkste reden dat er veel lucht in de grondprijs zit, daarna pas komt emotie. Schaarste is er niet. Dit is emotie, we willen allemaal die grond terwijl we het niet kunnen rondrekenen.

 • Buurman

  Zou de Hoge Raad ook de belastingvoordelen van de multinationals ruimhartig vinden. En de al of niet verkapte steun aan profvoetbalclubs?
  Een vernielde trein zorgt in ieder geval voor werkgelegenheid. Goed voor de werkgelegenheid.

 • joannes

  @sem.mrbrightside1, je zou weleens gelijk kunnen hebben. Al zijn het de banken die met hun voorwaarden de nieuwe generatie rendementseisen opleggen waarvoor fors geinvesteerd moet worden in schaalgrootte. De waarde bij kleinere bedrijven is vaak alleen dat de grond bij een buurman van pas kan komen ingeval daar uitgebreid kan of moet worden. Koppel dit met de erf regelingen die nu ter discussie staan en de opvolgers kunnen de buurman niet meer uitkopen of de prijzen moeten drastisch zakken. Ze zullen dan dubbel zakken want de buurmans vermeende pensioen vervliegt en de aspirant uitbreider heeft een véél smallere vermogensbasis om de investeringen in productiviteit te doen. Een bijkomend negatief effect zal die toeleverings industrie gaan ervaren vanwege uitgestelde investeringen. Én daarmee Negatieve plattelands werkgelegenheid!

 • ed12345

  Wat een tegengestelde berichten gisteren konden we lezen dat Wiebes een grote blunder maakte met het voorstel ???????

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.