Home

Nieuws 5 reacties

Dijksma stelt ontheffingsregeling dierrechten opnieuw open

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil de POR-regeling, Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet, opnieuw openstellen.

De regeling maakt het voor varkens- en pluimveehouders mogelijk om uit te breiden zonder productierechten te hoeven kopen. Voorwaarde is wel dat de bedrijven alle mest van de betreffende diersoort verwerken. De groei van de varkens- en pluimveestapel mag het nationale fosfaatproductieplafond niet in gevaar brengen. Dat schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief schrijft Dijksma ook dat ze vermoedt dat mestfraude een rol speelt bij de hoge concentraties nitraat in het grondwater in het (zuidelijk) zand- en lössgebied. "De resultaten in de monitoringgegevens blijven namelijk achter bij wat op basis van de modellen werd verwacht: de gemeten hoge concentraties in het (zuidelijke) zand- en lössgebied kunnen niet geheel verklaard worden vanuit de theorie. Dat wijst erop dat fraude hier een rol zou kunnen spelen", schrijft Dijksma in haar brief.

Fraude wordt aangepakt door handhaving en niet door strengere gebruiksnormen, benadrukt de staatssecretaris. "Daarom heb ik de gebruiksnormen van het vijfde actieprogramma gebaseerd op wat nodig is volgens modelberekeningen. Op basis van alleen de monitoringresultaten zou het vijfde actieprogramma een strenger maatregelenpakket moeten bevatten."

Het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn, met daarbij derogatie tot 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare bij minimaal 80 procent grasland per bedrijf en verlaging van de derogatie naar 230 kilo in het centraal en zuidelijk zandgebied, zal gevolgen hebben voor de beschikbare plaatsingsruimte in Nederland. Wanneer alle bedrijven die vorig jaar derogatie hadden hun bouwplan aanpassen en opnieuw in aanmerking komen voor derogatie, zal de verplichte mestverwerkingsopgave toenemen met 0,3 tot 0,5 miljoen kilo fosfaat. De landelijke verwerkings­opgave (zijnde het verschil tussen de landelijke fosfaatplaatsingsruimte en fosfaatgebruiksruimte) zal dan met 5,8 tot 7,1 miljoen kilogram fosfaat toenemen als de bedrijven die niet voldoen aan de 80-procentsnorm stoppen met derogatie.

Laatste reacties

 • w v gemert

  De POR regeling is alleen bruikbaar voor grote bedrijven en dan nog vooral voor de pluimvee. Gezinsbedrijven hebben er niets aan , PvdA voor grote bedrijven dat is weer eens wat nieuws.

 • ruben1979

  @w v gemert. Waarom alleen voor grote bedrijven?

 • eggfarmer

  valt 100% exporteren ook onder de 'noemer' verwerken?

 • probe14

  En alleen bij nieuwe uitbreiding. De gerealiseerde plannen hebben er niks aan dus die moeten in ieder geval kopen of leasen tot 2018 en waarschijnlijk daarna ook. Let maar op de geldingstermijn van de POR, die wordt weer 10 jaar.
  Lto en de vakbonden hebben beweerd dat uitbreiding voor de intensieve sectoren niet aan de orde is, dus is het blij met een dode mus. Ze hebben zich trouwens wel sterk gemaakt voor verplichte verwerking. Bedankt belangenbehartiging, van mij nooit meer 1 euro contributie richting deze clubs.

 • John*

  Geen dierrechten en ook nog een VVO gelden van de collega's opstrijken omdat je meer dan 30% verwerkt.. of zou deze vlieger niet opgaan? wat ik wel weet is dat je voor een stal van 3000 vleesvarkens toch mooi 150 000 euro kan investeren in een mestverwerkings installatie. Ben dan ook erg benieuwd hoe het met de vergunningsverlening afloopt voor de bio-thermische droger van Vleuten. Want deze prima in het plaatje passen dan!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.