Home

Nieuws

'Calciumgebrek op groot deel grond'

Wageningen - Op een groot deel van het Nederlandse areaal landbouwgrond is sprake van tekort aan calcium. Dat zegt BLGG Agroxpertus, onderzoeksbureau dat onder meer gericht is op het doen van bodemmonsters.

Volgens het bedrijf komt steeds vaker uit bodem- en gewasanalyses naar voren dat er een tekort is aan plantbeschikbare calcium. Vooral in de fruitteelt en op maispercelen is sprake van een tekort. Het bedrijf zegt dat op zandgrond 60 procent van de akkerbouwpercelen te weinig calcium bevat. Dat geldt ook voor 71 procent van de fruitpercelen, 71 procent van het maisland en 49 procent van de vollegrondpercelen.

Productmanager Arjan Reijneveld ziet enorme verschillen tussen de percelen. "We zien het op alle grondsoorten terug, op zowel duingrond, zand, jonge- en oude klei, rivierklei, dalgrond, venige gronden en löss. Bij vrij jonge klei zal een deel van de koolzure kalk afbreken en zo continu voor wat calciumaanvoer zorgen. Bij oudere gronden is dat anders. Daar is de koolzure kalk 'inert' geworden. Het breekt niet of nauwelijks meer af en levert dus niet of nauwelijks calcium."

Reijneveld ziet dat er in de fruitteelt sprake is van een inhaalslag. Lange tijd is daar de nadruk bij bemesting gelegd op bladbemesting, terwijl het belangrijkste deel van het calcium via de bodem wordt opgenomen.

Reijneveld zegt dat vooral in het begin van het groeiseizoen een optimale calciumgift van belang is. Jonge wortelpunten, die nog niet verkurkt zijn, zijn in staat het element op te nemen. Gewassen die minder jonge wortels ontwikkelen, moeten het voor de calciumopname vooral hebben van de beginperiode.

Of registreer je om te kunnen reageren.