Home

Nieuws 263 x bekeken

"Burger kan zelf actie ondernemen'

Den Haag - Burgers kunnen zelf eindverantwoordelijkheid nemen voor mogelijke risico's in hun omgeving. Daar hoeft de overheid niet voor te zorgen. De overheid kan de burger goed informeren, schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. De Gezondheidsraad stelt dat de overheid bijvoorbeeld kan zorgen dat burgers weten dat ze groente uit een moestuin naast een landbouwperceel waarop recent chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn gespoten, goed moeten wassen voordat ze deze bereiden en eten.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is in opdracht van de regering  bezig met een onderzoek naar de voorwaarden waaraan risicocommunicatie door de overheid moet voldoen. Het advies van de Gezondheidsraad kan daarbij betrokken worden.

De Gezondheidsraad stelt dat communicatie steeds complexer wordt, doordat er veel meer middelen zijn om informatie te verkrijgen en minder mogelijkheden om de informatie te kanaliseren. Dat biedt voordelen, maar ook nadelen. Enerzijds hebben burgers veel meer mogelijkheden om kennis te verwerven, maar nadeel is dat veel mensen onvoldoende in staat zijn om de vele berichten op waarde te schatten. Burgers zijn bijvoorbeeld ook niet in staat de wetenschappelijke kwaliteit van een publicatie te beoordelen. De overheid moet aandacht hebben voor het kennisniveau van de bevolking, zegt de Gezondheidsraad.

Beschikbare informatie kan voortdurend worden vernieuwd en aangepast, maar er blijft een aanmerkelijk deel van de bevolking buitengesloten doordat ze de nieuwe media niet kennen of omdat ze niet geletterd zijn.