Home

Nieuws 14 reacties

Brabant: geurmodel veehouderij onbetrouwbaar

Den Bosch - Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Noord-Brabant twijfelen sterk aan het VStacks-model, het wettelijk voorgeschreven model om geuroverlast van veehouderijen te berekenen. Onderzoek door het ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos laat zien dat die twijfel terecht is.

Daarom dringt de provincie er bij staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) op aan om snel een gedegen onderzoek te doen naar het VStacks-model. Dat werd duidelijk tijdens een persconferentie in het provinciehuis.
Omdat de provincie grote twijfels had bij de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de  berekeningen van de geuroverlast heeft ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos, in opdracht van Noord Brabant onderzoek gedaan. Uit de rapport van het adviesbureau bleek het vermoeden van de provincie te kloppen. De geurberekeningen op basis van VStacks wijken zowel naar boven als naar beneden aanzienlijk - tientallen tot honderden procenten - af van de werkelijkheid, stelt het adviesbureau. GS constateert daarom dat gemeenten vergunningaanvragen van veehouderijen eigenlijk niet goed kunnen beoordelen omdat er op dit moment geen betrouwbaar instrument omdat te meten.
De gevolgen van de ondeugdelijkheid van VStacks kunnen zowel voor veehouderijen als voor omwonenden nadelige gevolgen opleveren. Bij een onderschatting van de gevolgen van geuroverlast kan een vergunning worden afgegeven die voor omwonenden meer hinder oplevert dan verwacht en wenselijk geacht, aldus de provincie. Maar ook kan de situatie optreden dat bij het overschatten van de geurhinder een vergunning geweigerd wordt afgegeven, terwijl die in de praktijk wel acceptabel zou zijn (geweest). Vanwege het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing van de berekeningen is het niet denkbeeldig dat tegen de meeste beslissingen op basis van VStacks door belanghebbenden of actiegroepen beroep zal worden aangetekend.
Op 16 april heeft GS van Noord-Brabant Mansveld op de hoogte gebracht van het onderzoek. In deze brief stelt GS: "Wij maken ons hierover ernstige zorgen, temeer omdat wij recentelijk de gemeenten in onze provincie hebben opgeroepen om in het kader van de transitie naar een duurzame veehouderij voortvarend aan de slag te gaan met het vaststellen van urgentiegebieden. Als een betrouwbaar instrument ontbreekt om de te verwachten mate van geurhinder te beoordelen, wordt dat een uiterst moeilijke, zo niet onmogelijke opgave."

GS wil dat Mansveld snel duidelijkheid geeft over de rechtspositionele gevolgen voor bestaande en nieuwe vergunningen en ruimtelijke ordeningsbesluiten en snel te zorgen voor een korte termijn oplossing. Verder verwachten de provincie dat het Rijk gemeenten gaat ondersteunen in de periode tot er een definitieve oplossing is. In de ogen van GS is voor de lange termijn een wetenschappelijke evaluatie van de geurhindersystematiek nodig en een aanpassing van het rekenmodel.

Laatste reacties

 • Elevage

  Wie heeft die VStacks ontwikkeld? Meteen subsidie inleveren!

 • Marcel

  En de ondernemer word voor de zoveelste keer betoept. Valt niet mee voor een overheid om eerst eens goed en gegrond iets te ontwikkelen zonder met aannames te werken. Nitraatrichtlijn meetgegevens, emmissiebeperkende vloeren etc. zijn nog enkele hangijzers waar mijn inziens met teveel aannames word gewerkt. Drijft alleen de kostprijs maar op en velen worden er beter van behalve de ondernemer !

 • koestal

  Ze twijfelen altijd als het hun niet goed uitkomt,eerder stonden de uitkomsten van deze rapporten al bij voorbaat vast,omdat de uitkomst al in de opdracht werd beschreven,maar toen moest het adviesbureau dit nog even op papier zetten,hoezo corruptie ?

 • Fendtrijder

  Die mensen moeten op hun eigen geurhinder letten smorgens spuiten ze hun vol met deo en haarlak en dan weten ze niet meer welkegeur stinkt en dat zijn ze zelf. Laat deze ondeskundige stank figuren van de veehouderij afblijven. Altijd zijn het ambtenaren die denken dat ze verstand hebben omdat ze zo namelijk geleerd zijn maar deze mensen zijn zo dom bezig om alles de vernieling in te helpen. Waar moet je als boer nog kunnen boeren ze zitten je overal dwars.

 • juur

  Wanneer de gemeenten niet stoppen met bouwvergunningen verlenen van megastallen intensieve veehouderij op 50 tot 100 meter van woningen Blijft men ernstig overlast veroorzaken Ammoniak stof vliegen ziekten en werkzaamheden Laat vergunning verleners zelf bij die stallen gaan wonen. Blijkbaar gaan B en W en raadsleden voor jaarlijkse inkomen voor de gemeente (OZB belasting). In duitsland hebben ze blijkbaar beter geregeld daar moet men minimaal 300 meter van woningen blijven met bouw van stallen en alle voorzieningen treffen.

 • Burnetti

  Zo zie je dat de 250 meter van GGD Nederland helemaal zo gek niet is.
  Dat kan prima met de 7.000 veehouders die we over 10 jaar nog over hebben.

  Grote gecontroleerde bedrijven met de juiste voorzieningen.

 • donkersmelkvee

  @juur, dan moeten burgers ook 300 meter van mijn bedrijf blijven en geen voormalige boerderijen bewonen.

 • Burnetti

  @donkersmelkvee
  Dat pleit tegen de wet plattelandswoning die het platteland 'vitaal' moet houden.

 • w v gemert

  Juur, voor zover mij bekend is klopt je verhaal over Duitsland niet. Vee bedrijven in dorpen worden niet verplaatst, ze moeten maatregelen nemen om de geur te beperken met zeer beperkte kosten en niet naar een in de wet vastgelegd niveau. Het is een inspannings verplichting.

 • Burnetti

  @donkersmelkvee, daarmee zet je de verkoop van agrarisch vastgoed op slot.

 • Bachofiel

  Dit is geen verrassing. Het is onmogelijk om een wetenschappelijke onderbouwing te geven van locale kwantitatieve geurconcentraties in relatie tot werkelijke geurhinder. Er is geen harde geurnorm, nooit geweest en die gaat er ook niet binnen een redelijke termijn komen. Het landelijke geurbeleid, wat in de NeR is opgenomen en voor de industrie EXCLUSIEF veehouderij geldt, gaat niet alleen uit van een geurnorm in een getalswaarde. Andere aspecten (bijvoorbeeld aantal omwonenden, economische waarde bedrijf) mogen meegewogen worden. Dat is niet voor niets........

 • juur

  Duitsland. Nieuw te bouwen stallen moeten minimaal 300 meter van woningen blijven. Bestaande stallen moeten aan de laatste eisen voldoen en moeten dit uitvoeren. Daarom zie je daar overal nieuwe stallen midden in veld worden gebouwd. Ook ver van eigen woning. Maar in Nederland is natuur voornamer als de mensen Waar het kan mag niet gebouwd worden De ambtenaren zijn hier bezig met veel onzin, open en gesloten en essen land natuurgebieden ook op afstand. Waar niet en wel gebouwd mag worden Maar om de mensen die het aangaat worden vergeten In het nieuwe bestemmingplan mogen woningen niet korter bij bedrijven dan 200 meter andersom wel. Dit is toch cru.

 • Burnetti

  @juur, over welk bestemmingsplan heb je het?
  In Nederland geldt wettelijk een minimale afstand van 50 meter tussen een bestaande woning en een nieuw te bouwen stal. Deze afstand kan groter worden wanneer uit de geur- en fijnstofberekening blijkt dat anders niet aan de wet wordt voldaan.

  Woningen die onder de wet plattelandswoning vallen worden in de toekomst niet meer getoets zoals nu al zo is voor agrarische bedrijfswoningen. Hiervoor geldt dan geen afstandsbeperking meer.

  Landelijk gaat het gemiddeld om 25 woningen per gemeente die in aanmerking komen voor deze blijvende ontheffing op basis van de wet plattelandswoning.

 • juur

  Burnnetti.50 meter zijn minimum eisen waar stallen van 2000 kalveren 4000 slachtvarkens gebouwd kunnen worden Wil je die zo kort bij je woning hebben is dit apceptabel en verantwoord. Daarom hebben veel gemeenten exstra eisen gesteld voor intensieve veehouderijen van 100 200 tot 500 meter van woningen En om woon gebieden nog meer De boervriendelijkste gemeente van nederland alleen heeft alleen voor dit laatste gezorgd Om overlast henzelf (B enW en raadsleden) te voor komen Die wonen meest in stad of dorp. Hier is een nieuwbouw blok intensieve veehouderij op 400 meter afstand van woningen die al jaren te koop staat.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.