Home

Nieuws 11 reacties

'Achteruitgang weidevogellandschap ligt niet aan boeren'

Wageningen - Nederlanders maken zich zorgen over de veranderingen in het Nederlandse landschap, zoals de toenemende bebouwing en de achteruitgang van de weidevogels.

Maar zij zien de boeren niet als grote boosdoeners. Zij leggen de verantwoordelijkheid vooral bij de overheid. Dat is één van de uitkomsten van een enquête van Alterra die door ruim duizend mensen werd ingevuld. Het onderzoek werd uitgevoerd tijdens de campagne 'Red de rijke weide' van Vogelbescherming Nederland
"Het weidelandschap wordt door de respondenten hoog gewaardeerd, met gemiddeld een 8,2, maar mensen zien ook dat het landschap verandert", zegt Alterra-onderzoeker Fransje Langers. "Wat de mensen buiten vooral opvalt zijn de grotere stallen, meer bebouwing en minder koeien in de wei. Hoewel het 'korte gras' minder wordt opgemerkt dan andere veranderingen in het landschap, wordt dat toch nog door ongeveer de helft van de mensen genoemd. Zij koppelen de veranderingen in het landschap aan de achteruitgang van de weidevogels. Volgens de respondenten is de achteruitgang vooral te wijten aan de intensivering van de landbouw, versnippering van weidevogelgebieden, verkeersgeluiden en kunstlicht. Roofdieren worden door een kleine groep als belangrijkste veroorzaker aangewezen."

Verantwoordelijken

Toch wijzen de meeste mensen niet naar de boeren als schuldige of eerstverantwoordelijke voor de achteruitgang van het landschap. De grootste verantwoordelijkheid heeft volgens de respondenten de overheid (51 procent ), op afstand gevolgd door consumenten (29 procent). Alle overige partijen worden aanzienlijk minder genoemd: zuivelindustrie (20 procent ), natuurorganisaties (20 procent ), supermarkten (18 procent ) en boeren (16 procent ).

Laatste reacties

 • koestal

  hoeveel weide is er al op gegeslokt door steden en wegen ?

 • koestal

  kieviten willen ook niet broeden op onbemest land van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

 • Barneveldsei

  Ze eten liever vette wormen dan een vega bio worm.

 • Kriek

  Vergeet niet dat ook kraaien en eksters en vlaamse gaaien het gemunt hebben op de nestjes die in de wei liggen, dan kun je als boer er omheen werken, dan zien ze helemaal handig waar de nest ligt in een gemaaid perceel nl nog in het lange gras waar een stokje bij staat dan is het helemaal handig...
  Dus vang eerst een deel van deze vijanden weg...........

 • lammetje

  En wat te denken van vossen, die worden beschemd door thieme en consorten

 • reiziger

  De verplichte inzaai van groenbemester na maisoogst is zeer nadelig 85 % van alle kiviten wulpen en gruto broed op de maispercelem
  het zijn geen gras maar toendra vogels

 • vandenbrandcv1

  maar ook het verplicht zode bemesten, ( met schijven over de nesten en jongen rijden) buiten dat er een beetje mest op valt voor die verplichting. omdat ze ook zo moeilijk te zien zijn.

 • alco1

  De mais zit er dit op tijd in. Tijd en ruimte genoeg voor heel veel broedsels.

 • p.molenaar

  Vos kraai kouw ekster gaai mantelmeeuw reiger ooievaar roofvogels. Er komen er steeds meer. Moeten allemaal eten.

 • koestal

  Rondom Meppel worden de weidevogels door een grote ooievaarskolonie gedecimeerd,in een straal van 25 km komt er geen kievit meer volwassen.ze struinen in het voorjaar en in de zomer alle weilanden af naar voedsel.De ooievaars worden door particulieren in de winter bijgevoerd met overtollige eendagskuikens van een plaatselijke kuikenbroederij,in de zomer moeten ze dan zich zelf redden,het natuurlijke evenwicht is hierdoor verstoord.

 • alco1

  Ze zullen in de zomer nu door gebrek aan legsels ook al moeten bijvoeren.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.