Home

Nieuws

Waterschappen: voorlichting voorkomt boetes

Den Haag – Het aantal overtredingen bij de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland daalt. Dat blijkt uit de jaarrapportage van de waterschappen.

De daling komt volgens de waterschappen door nieuw handhavingsbeleid. Door meer voorlichting en overleg daalt het aantal overtredingen. Hierdoor wordt het oppervlaktewater in de beheergebieden van beide waterschappen schoner en worden kosten bespaard.

In het gebied van beide waterschappen bevinden zich ongeveer 4.500 agrarische bedrijven en 600 glastuinbouwbedrijven. In 2013 werden 680 controles uitgevoerd bij boeren en 145 controles bij tuinders. Bij meer dan 95 procent van de controles werden geen overtredingen geconstateerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.