Home

Nieuws 3 reacties

Voedselbank wil EU-geld tegen honger

Houten - Voedselbanken Nederland vindt dat het kabinet een bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar moet stellen aan mensen die honger hebben. Het bedrag komt van een fonds van de Europese Unie voor armoedebestrijding. Het lijkt er echter op dat het kabinet het geld liever besteedt aan projecten waarmee armen uit hun isolement worden gehaald.

"Het kabinet stuurt een dezer dagen een brief aan de Tweede Kamer over het geld. Het gaat om een relatief klein bedrag dat veel beter kan worden besteed aan het bestrijden van honger", aldus Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland. De 150 voedselbanken voeden wekelijks 80.000 mensen en dat aantal groeit. "Het geld is goed voor acute noodhulp, want daar is enorme behoefte aan."

Nederland kreeg relatief weinig geld van de 500 miljoen euro die de EU jaarlijks voor armoedebestrijding uittrok. Omdat Den Haag geen voorstander was van voedselhulp, liet het kabinet jarenlang zijn aandeel uit Brussel onbenut. Daar komt met het nieuwe fonds verandering in, alleen denkt Wijnbelt dat Voedselbanken weer mistast. "Als je bedenkt dat dagelijks tienduizenden geen geld voor eten hebben, is dat erg zuur. Er komen ook steeds meer mensen bij die een beroep op ons doen. Met de recessie gaat het de goede kant op, maar behoefte aan voedsel is gekoppeld aan werkloosheid en die neemt nog steeds toe."

Voedselbanken Nederland schat dat het aantal mensen met honger heel wat groter is dan 80.000. "Feitelijk hebben 200.000 á 300.000 mensen behoefte aan voedsel. Dan gaat het echt om de allerarmsten. Wanneer over twee of drie jaar het aantal werklozen vermindert, pas dan zal ook het aantal armen afnemen", aldus Wijnbelt.

Laatste reacties

  • agratax2

    De voedselbank is een goed initiatief. Het zou beter zijn als een groot deel van de werkelozen / werkzoekenden zich melden bij boer en tuinder, zodat de migranten thuis kunnen blijven en de hongrende Nederlanders hun eigen eten kunnen verdienen. zelf verbouwen op braak terreinen is ook en optie in veel gevallen, maar helaas dat blijkt ookal niet tot de mogelijkheden te behoren. Zo blijven de armen arm en blijven ze afhankelijk vanLiefdadigheid.

  • av

    zelfs in de bijstand hoeft men geen honger te lijden. er is behoefte aan voedselbanken omdat bijvoorbeeld een mobieltje belangrijker wordt gevonden dan de basis behoefte.

  • farmerbn

    Vroeger had je mensen die te weinig geld hadden om voedsel te kopen. Nu heeft iedereen in Nederland een maandbudjet (salaris of uitkering) om te besteden aan voedsel ect. maar niet iedereen kan goed met zijn maandbedrag omgaan. Want als je je geld aan andere zaken uitgeeft kun je voor voedsel altijd nog terecht bij de voedselbank. Dat is niet juist want mensen die wel verstandig met hun geld omgaan, mogen niet bij de voedselbank kopen. Als mensen niet goed kunnen omgaan met geld moet een uitkering eigenlijk bestaan uit een klein geldbedrag en daarnaast een 'persoonlijk bonnenboekje' voor boodschappen als zeep en voedsel. De voedselbank moet dit uitvoeren. Ik heb een hekel aan dikke mensen met een sigaret en nieuwste mobiel, klagend voor de voedselbank.

Of registreer je om te kunnen reageren.