Home

Nieuws

Vee deels terug naar oormerkweigeraar

Den Haag – De Friese oormerkweigeraar Thom de Groot heeft een deel van zijn vee weer terug. Het vee werd enkele weken geleden in beslag genomen, omdat de dieren naast het ontbreken van juiste identificatie niet volgens de welzijnsregels werden gehouden.

De situatie is nu zodanig verbeterd, dat een deel van het vee weer terug kon. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Veehouders die gewetensbezwaren hebben tegen het aanbrengen van oormerken hebben in het verleden een uitzondering gekregen van de reguliere I&R-regeling, maar hebben wel de verplichting om zich te houden aan de eisen uit het protocol 'Gewetensbezwaarden I&R-rund'. In het protocol zijn afspraken opgenomen met betrekking tot alternatieve identificatie van runderen, zoals het tijdig maken van foto's van de oormerkloze runderen en het tijdig aanleveren van monstermateriaal (haren) ten behoeve van DNA-analyse aan een laboratorium.

In de afgelopen jaren is gebleken dat niet alle gewetensbezwaarden zich houden aan deze voorschriften. "Daarom is de NVWA in 2012 gestart met het aanscherpen van de controles op gewetensbezwaarden", schrijft Dijksma. Na meerdere waarschuwingen is voor bedrijven die eind 2013  nog niet aan de regels voldeden het protocol opgezegd, waardoor de bedrijven moeten voldoen aan de standaard regels van I&R. Bedrijven die bij meer dan 20 procent van de dieren geen oormerk hebben, worden volgens deze regels geblokkeerd. Dat is recent ook gebeurd.

Nederland heeft de kwestie van principiële gewetensbezwaarden aangekaart in Brussel. De Europese Commissie blijft bij het standpunt dat een goede identificatie en registratie van groot belang is voor de traceerbaarheid van de dieren. De Europese Commissie houdt vast aan de verplichting dat het dier minimaal één fysiek oormerk moet hebben. Voor het tweede identificatiemiddel kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een maagbolus met een chip of een chip die onderhuids wordt aangebracht. "Een eventuele invoering van de gewijzigde verordening, op basis van elektronische identificatie van runderen, zal niet eerder dan over vijf jaar ingevoerd worden", schrijft Dijksma in haar brief aan de Tweede Kamer. Dijksma zegt over de opgelegde korting in kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) geen andere mogelijkheid te hebben dan vast te houden aan het opleggen van een korting van 20 procent. Ze gaat hierover wel in overleg met de Europese Commissie. De staatssecretaris gaat het wel mogelijk maken dat de status van gewetensbezwaarder overdraagbaar wordt bij bedrijfsopvolging. Dat was tot nu toe niet mogelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.