Home

Nieuws 1 reactie

VVD hekelt Dijksma over aanwijzing natuur

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma moet terugkomen op het besluit van haar voorgangers om een gebied van ongeveer 35 hectare toe te voegen aan de natuurgebieden Bergvennen en Brecklenkampse Veld in de gemeente Dinkelland. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) beklaagt zich bij de staatssecretaris over de manier waarop in het Twentse gebied sprake is geweest van "hoe eigenstandig een Natura-2000 gebied wordt uitgebreid zonder dat de economische belangen uit het gebied voldoende worden meegenomen". Zij vraagt de staatssecretaris in de toekomst de belangen tussen economie en ecologie beter te borgen.

De rechter heeft de staatssecretaris opgedragen het besluit om de uitbreiding van de natuurgebieden met 35 hectare landbouwgrond beter te motiveren. Ze kan ook een ander besluit nemen over de natuurgebieden.

In zijn oordeel zegt de rechter dat de staatssecretaris tekort is geschoten in het zoeken naar alternatieven, waarbij de ontwatering van de landbouwgronden zou kunnen worden aangepast. Dat de jurist van het ministerie een dag voor de zitting met de beheerder van het gebied heeft gebeld en dat die vindt dat er geen andere mogelijkheid is om de waterhuishouding van de natuur te verbeteren, vindt de rechter niet genoeg onderbouwing voor het besluit van de staatssecretaris.

Eén reactie

  • anton1937

    Het stelt niets voor het wapengekletter van Helma Lodders van de VVD,hard roepen dat doet zij wel meer o a over de vier dagen regel voor pas geïnsemineerde zeugen,daar roept zij zelfs ik dien een motie in. Maar daar komt het niet toe,omdat haar vriendjes van de PvdA niet voor zijn,dus trekt haar keutel in. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart doet zij ook weer dat ook weer over Natuur gebieden

Of registreer je om te kunnen reageren.