Home

Nieuws 3 reacties

VVD: geen reden voor beperking blootstelling

Den Haag - De VVD vindt dat het niet nodig is maatregelen te nemen om de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te beperken, zolang daar geen gegronde onderbouwing voor is.

Dat zegt de VVD-fractie in reactie op het rapport van de Gezondheidsraad over gewasbeschermingsmiddelen en omwonenden.

De grootste coalitiepartij vindt dat geen maatregelen moeten worden genomen op basis van emotie.  Dat de Gezondheidsraad nu al aanbeveelt om maatregelen te nemen om de blootstelling te verlagen, vindt de VVD opmerkelijk; de partij vraagt zich af waar de Gezondheidsraad zich op baseert.

De ChristenUnie zegt dat het lijkt alsof de agrarische sector ervan uitgaat dat  problemen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid van woningen een kwestie is van het wegnemen van de angst.

Volgens de ChristenUnie moeten preventieve middelen worden ingezet bij voorbeeld door vanggewassen als buffer in te zetten, zodat gewasbeschermingsmiddelen niet ongewenst bij omwonenden terecht komen.

Het kabinet heeft naar aanleiding van het rapport van de Gezondheidsraad besloten een blootstellingsonderzoek op te zetten om te kijken of en in welke mate omwonenden en agrariërs zelf worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Tegelijk wordt ook al gekeken naar de mogelijke effecten van blootstelling.

De Partij voor de Dieren vindt dat de situatie in Nederland zo uniek is, dat extra strenge regels moeten worden gesteld die verder gaan dan wat de Europese Unie nodig acht. De PVV zegt dat ze tegen alle gewasbeschermingsmiddelen is die de volksgezondheid schaden.

Laatste reacties

  • johannetje

    welvaartteut.

  • Mels

    Ja,das het juiste woord.....het is nog lang geen crisis dus.

  • agratax2

    Waarom blijven we in gevecht met de burger ver drift en spuitnevel. Pak de Wingssprayer en je drift is met 90 % gereduceerd. Einde discussie maar nee wij discussieren lieve rover een onsje meer of een onsje minder met als gevolg helemaal NIETS meer maar alles minder. Geen gewasbescherming meer en daarmee geen intensieve teelten meer.

Of registreer je om te kunnen reageren.