Home

Nieuws

Ruimtelijke samenhang EHS gedaald

Wageningen - De oppervlakte natuur in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is sinds 1990 geleidelijk toegenomen, maar de ruimtelijke samenhang is minder gestegen en in de periode 2009 tot 2012 zelfs licht afgenomen. Dat stelt het Compendium voor de Leefomgeving op hun site.

De lichte afname van de ruimtelijke samenhang in de EHS is een gevolg van de veranderingen in agrarisch natuurbeheer. Door wijzigingen in het beleid is een deel van het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS geplaatst. Bij de berekening van de ruimtelijke samenhang van de EHS zijn die gebieden niet meegenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.