Home

Nieuws

Raad van State kritisch over verruiming PAS

Den Haag - De Raad van State is kritisch over twee wijzigingsvoorstellen die SGP, CDA, VVD en PVV hebben ingediend bij de invoering van de programmatische aanpak stikstof (PAS) in de Natuurbeschermingswet. De grootste regeringspartij VVD en de oppositiepartijen CDA, SGP en PVV hebben samen 71 zetels in het parlement.

In de wijzigingsvoorstellen bepleiten de partijen een hogere drempelwaarde voor de stikstofuitstoot. Bij bedrijfsontwikkelingen beneden die drempelwaarde is de aanvraag van een Natuurbeschermingswetvergunning een formaliteit. Wie boven de drempelwaarde komt, moet een nadrukkelijke toets ondergaan. De Raad van State zegt dat in het huidige wetsvoorstel al voorzien is in een drempelwaarde. Daarbij komt dat de invoering van een drempelwaarde de werking van de PAS zou kunnen ondermijnen, omdat er daardoor minder ontwikkelingsruimte kan komen. Daar moet in de ogen van de Raad van State meer onderzoek naar worden gedaan.

In een ander wijzigingsvoorstel willen de vier partijen de mogelijkheden voor saldering van stikstofdepositie overeind houden. Dat betekent dat de ruimte van stoppende bedrijven kan worden ingezet voor de ontwikkeling van andere bedrijven, zonder dat de natuur daarvan nadelige gevolgen ondervindt. Volgens de Raad van State doet het voorstel mogelijk afbreuk aan de mogelijkheden die de PAS al heeft, en ook aan de eisen die worden gesteld aan de veehouderij.

VVD-Kamerlid Helma Lodders zegt dat zij dwars voor de PAS gaat liggen, als daarmee de ontwikkeling van bedrijven in Nederland op slot gaat. "Het kan niet zo zijn dat de landbouw 10 kiloton stikstof inlevert, maar daar geen ontwikkelingsruimte voor terug krijgt. De sector staat al genoeg onder druk." Wat Lodders betreft gaat Nederland eerst het hele Natura-2000 beleid herzien, waarbij elke nationale kop ervan af wordt gehaald.

De SGP-fractie - eerste indiener van de wijzigingsvoorstellen - is niet ongelukkig met de adviezen van de Raad van State. "De Raad van State is kritisch, maar dat is niet onoverkomelijk. We kunnen met wijzigingen aan het voorstel aan de kritiek tegemoet komen."

De Tweede Kamer zal binnenkort over de PAS praten. De invoering is van belang om uit de impasse te komen, die onder de huidige wet is ontstaan en waardoor er nauwelijks nog ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor bedrijven vanwege de bescherming van de natuur.

Of registreer je om te kunnen reageren.