Home

Nieuws

PAS kost 5,1 miljoen in Engbertsdijksvenen

Den Haag – De maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kosten in Engbertsdijksvenen 5,1 miljoen euro. Dat blijkt uit een kosten en baten-analyse die het ministerie van Economische Zaken heeft laten uitvoeren.

De kosten voor de hydrologische maatregelen en emissiebeperkende maatregelen voor het gebied zijn aanzienlijk hoger dan de baten. In de zone van 5 kilometer rondom het gebied zijn de baten hoger dan de kosten, maar deze baten zijn lager dan de kosten van het Natura 2000-gebied zelf. De hydrologische maatregelen vormen 60 procent van de kosten, de rest zijn de emissiebeperkende maatregelen.

In het Wierdense Veld levert de PAS 2,8 miljoen euro op. In dit gebied is de grootste kostenpost de inrichting en het beheer van de bufferzones. Ook de kosten van de emissiebeperkende maatregelen van agrarische bedrijven en de opbrengstverliezen van landbouw in de bufferzone en het verplaatsen van bedrijven zijn groot. De grootste opbrengstenpost is de ontwikkelruimte die voor de landbouwbedrijven wordt gecreëerd.
De resultaten zijn in lijn met eerdere berekeningen van het LEI, waaruit blijkt dat er gebieden zijn waar de kosten hoger zijn dan de baten, maar op landelijke schaal levert PAS meer op dan dat het kost.
Dijksma gaat op korte termijn het Wierdense Veld aanwijzen als Natura 2000-gebied. Engbertsdijksvenen was al aangewezen.

Of registreer je om te kunnen reageren.