Home

Nieuws 685 x bekeken

'Ook dit jaar Schipholganzen bestrijden met CO2'

Den Haag – Ook dit jaar zullen ganzen bij Schiphol worden bestreden met CO2.

"Partijen in de Nationale Regiegroep Vogelaanvaringen spannen zich ervoor in dat in de komende ruiperiode opnieuw ganzen rondom Schiphol gevangen en met CO2 gedood kunnen worden", schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer. De toelating van het gebruik van CO2 om de ganzen te vergassen kan verleend worden op basis van een vrijstelling in het kader van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit was ook de afgelopen jaren de wettelijke grondslag voor de inzet van CO2.  Met deze werkwijze zijn in 2012 vijfduizend en in 2013 tienduizend ganzen rondom Schiphol gedood.

In Brussel loopt momenteel een procedure voor een biocidetoelating voor het toepassen van CO2 om vogels te doden ter bescherming van het luchtvaartverkeer. Zodra de stof in Europa officieel op de lijst met toegestane middelen staat, kan door het Ctgb een toelating voor het middel worden gegeven. Omdat deze procedure tijd vergt, is het nog niet mogelijk om het middel dit jaar op basis van deze toelating te gebruiken. Daarom wordt de ontheffing gebruikt, zoals deze ook voorgaande jaren is gebruikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.