Home

Nieuws 2 reacties

Oeso deelt schouderklop uit over waterbeleid

Den Haag - Oeso meent dat het Nederlandse waterbeleid toekomstbestendig is. Tegen relatief lage kosten zorgt de overheid voor veilig, goed en voldoende water. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) verrichtte onderzoek op verzoek van minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz en de Unie van Waterschappen.

Schultz toonde zich maandag trots over het oordeel van Oeso. Ze heeft de ambitie dat Nederland in 2050 nog steeds 'het boegbeeld op het gebied van water is'. Dat vergt volgens de minister wel de nodige investeringen.

Oeso heeft ook kritiekpunten. Zo zou het toezicht op het waterbeheer beter moeten. De waterschappen verzetten zich bij monde van voorzitter Peter Glas tegen die stelling. ,,We hebben de eigen besturen die ons controleren, de provincies, het Rijk, de Tweede Kamer, rekenkamers en de Ombudsman. Als er aan één ding in Nederland geen gebrek is, dan is het aan toezicht." De Oeso-onderzoekers plaatsen ook een vraagteken bij de waterkwaliteit. Glas had meer oren naar die bewering. Schoon water, zo zei hij, blijft onderwerp van studie.

Oeso verdiepte zich grondig in de Nederlanders en constateerde dat zij amper weten wat de risico's op overstromingen zijn en wat nodig is om hen met droge voeten te laten rondlopen. Dit 'gebrek aan waterbewustzijn' kan het draagvlak voor investeringen in dijken, duinen en dammen ondermijnen, waarschuwen de onderzoekers. Schultz is van plan iedereen in Nederland informatie en tips te sturen over de persoonlijke situatie wanneer het aankomt op waterrisico.

Zij liet maandag meteen weten dat ze voorlopig niet toornt aan het aantal van 23 waterschappen, een plan dat bij de totstandkoming van het regeerakkoord was besproken. Dit voornemen hangt samen met het plan van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken om te komen tot vijf provincies. Hij heeft inmiddels laten weten dat die beperking niet zijn prioriteit heeft. Schultz vindt dat prima en is niet van zins te morrelen aan het instituut van de 23 waterschappen dat goed functioneert.

Laatste reacties

  • theorikyreintjes1

    Laat ze wel het belangrijkste in de oren knopen! Dat ze alles goed onderhouden, het kan hard drogen een zeer veel regenen. Dit is nooit anders geweest en zal zo altijd blijven! Het overtollige regenwater zal snel af gevoerd kunnen worden om natschade te voorkomen. En men zal met de stuwen goed moeten inspelen om droogteschade zo veel mogelijk te voorkomen. Dit moet praktisch zijn en betaalbaar! Voldoende schoon water is van het aller grootste belang! Dit is ook een taak van de media om dit over te brengen naar de mensen en zeker de jongeren.

  • mbm

    Een groot deel van Nederland ligt fors onder de zeespiegel. Toch wordt het overtollige water afgevoerd via een fijnmazig afwateringsstelsel én is er piekfijne bescherming door de waterkeringen. Als we dit niet goed doen, weet ik het niet meer. Toch altijd opvallend dat LINKSE politici dit voorbeeld voor de rest van de wereld (Engeland) steeds weer proberen te torpederen. In Engeland bestaat geen waterschap en stroomt al het geld weg naar natuur en andere doeleinden en NIET naar waterbeheer. We hebben gezien wat daar van komt. Handen af van de waterschappen!

Of registreer je om te kunnen reageren.