Home

Nieuws

Noord-Brabant overweegt glas-voor-glasregeling

Den Bosch - De provincie Noord-Brabant gaat onderzoeken of de sanering van verspreid liggende kassen versneld kan worden met een glas-voor-glasregeling, dat meldt het Vakblad voor de Bloemisterij.

In 2011 telde provincie Noord-Brabant circa 900 glastuinbouwbedrijven, waarvan er ruim 600 solitair liggen. Daarbij ging het om 458 bedrijven in gemengd agrarisch gebied en 146 in of nabij kwetsbare gebieden. De eerste groep bedrijven mag tot maximaal 3 hectare uitbreiden. De tweede groep wil de provincie bij voorkeur saneren. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de solitaire bedrijven bedroeg 1,1 hectare. Het streven van de provincie is dat in 2015 drie kwart van het glasareaal in Noord-Brabant in een concentratiegebied is gevestigd. In 2011 lag dat aandeel op 56 procent.

ZLTO gelooft niet dat een glas-voor-glasregeling veel effect zal sorteren. "Veel van het solitaire glas wordt al niet meer gebruikt en het zal op den duur toch verdwijnen", aldus Herman Litjens, senior specialist Omgeving bij ZLTO. "Bedrijven met solitair gelegen kassen mogen maximaal tot 3 hectare uitbreiden en zijn dus niet overdreven groot. We vinden dat een teler gewoon moet zorgen dat zijn kas met zorg voor de omgeving wordt gebouwd. Daar hoef je niet het verplicht slopen van andere kassen tegenover te stellen."

Of registreer je om te kunnen reageren.