Home

Nieuws 1968 x bekeken 5 reacties

NVV en NMV teleurgesteld over derogatie

Den Haag – De varkenshoudersvakbond NVV is zeer teleurgesteld over koppeling van derogatie aan dierrechten.

Dirk-Jan Schoonman van Melkveehoudersvakbond NMV is "zeer ongelukkig" met het voorstel met een aanscherping van de derogatie die staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken naar de Kamer stuurde op 24 maart. Stichting Natuur en Milieu noemt het daarentegen "een stapje in de goede richting".

Schoonman is vooral verbaasd over zowel de verhoging van het percentage grasland (van 70 naar 80 procent) en tegelijkertijd een lagere stikstofnorm uit dierlijke mest van 230 kilo in zandgebieden. "Het strookt niet met de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat derogatiebedrijven juist beter scoren op nitraatuitspoeling. En als dan de 80 procent een EU-eis is, dan zou er ook in de EU eenheid moeten zijn in de methode om nitraatgehaltes te meten." Wat Schoonman betreft moet er snel duidelijkheid komen over wat de overheid wil: "Nu kan er minder mais geteeld worden. Voor andere doelen, zoals minder ammoniak en CO2 is meer mais juist beter."
Theo Duteweerd, vicevoorzitter van de NVV, is vooral teleurgesteld omdat Dijksma de varkens- en pluimveerechten koppelt aan de derogatie. "Het heeft niets met elkaar te maken. De dierrechten zijn bedoeld om het fosfaatoverschot te beperken. De derogatie gaat over stikstof. De varkens- en pluimveerechten zijn gebruikt om de derogatie binnen te halen." Duteweerd meent dat het Vijfde Actieprogramma en derogatie in strijd is met de nieuwe meststoffenwet omdat afgeweken wordt van het voorgenomen beleid om de mestverwerkingsplicht in plaats van dierrechten te laten komen. "Dat is een politieke doodzonde en daarom onacceptabel."
Het argument dat de intensieve sectoren niet worden bekneld door dierrechten om dat het aantal varkens en kippen in Nederland niet zal toenemen, wuift Duteweerd weg. "Voor individuele ondernemers die hun bedrijf willen ontwikkelen, blijft het een extra last." Volgens Duteweerd wordt jaarlijks door de varkenshouders 40 miljoen euro uitgegeven aan dierrechten. "Je moet je voorstellen wat we voor dat geld kunnen doen als we het konden investeren in innovatie en mestverwerking."
Een stapje in de goede richting, noemt Sijas Akkerman van Stichting Natuur en Milieu (SNM) het Vijfde Actieprogramma en derogatie. Volgens Akkerman, hoofd Voedsel bij de milieuorganisatie, biedt de nieuwe nitraatrichtlijn voldoende ruimte voor akkerbouwers en veehouders om te boeren. "Er is een goed optimum gevonden tussen economie en milieu."
Volgens Akkerman is Brussel nooit voornemens geweest de dierrechten niet als voorwaarde te stellen voor de derogatie. "Zolang de mestproductie niet onder controle is, eist Brussel dat de dierrechten gehandhaafd blijven. Wij zijn blij met deze redenatie van Brussel omdat ook in onze ogen de dierrechten nog heel erg nodig zijn."

Laatste reacties

 • Tearpoal

  Siemjan Schenk vind het in elk geval prima dat er geen dierrechten komen voor de melkveehouders

 • leftturn

  dijksma op ez: willen we meer of minder varkensboeren, ambtenaren: 'minder, minder'!!
  oorverdovende stilte vvd, hadden we kunnen weten: Voorstander Van Dierrechten of Verwijdering Van Dierhouderij.
  graag dan niet zo'n grote mond tijdens debat, poot recht of kop dicht.

 • Bussemakers

  Sorry dat ik het moet zeggen, maar ik begin er langzamerhand beetje genoeg van te krijgen, dat de melkveehouderij WEER bevoordeeld wordt ten opzichte van de intensieve veehouderij. Welke 'slimme' ambtenaar heeft daar in Brussel geopperd om de dierrechten te betrekken bij het binnenhalen voor de derogatie? Ongelooflijk wat een onzin! Volgens het mestbeleid zouden we van de dierrechten afgaan als we ze zouden verwerken of exporteren, wat in de pluimveehouderij makkelijk gehaald is. Wat krijgen we daarvoor? Juist... helemaal niets. Laat ons nog maar even met een verhogende factor van kostprijs concurreren met andere landen die geen dierrechten hebben. Dit ten gunste van wederom de melkveehouders, zodat deze meer mest over hun land kunnen rijden! O ja en voorstanders van het behoud van dierrechten moeten eens kijken wat de prijzen nu zijn MET dierrechten, juist laag. Tuurlijk is dit misschien een momentopname maar denk eraan dat het buitenland met hoge prijzen voor eieren ook denkt aan uitbreiden, maar wij hebben dan alsnog een verhogende kostprijsfactor in de vorm van dierrechten!

 • jd 1958

  @ Bussemakers: Ik snap je frustratie maar bedenk wel dat door het invoeren van de derogatie voor de melkveehouders er ook extra ruimte gecreëerd wordt voor de mest uit de intensieve veehouderij dus iedereen vaart wel bij het behoud hiervan.

 • Bussemakers

  Begrijp wel jd 1958 dat er bijna helemaal geen pluimveemest meer op nederlandse gronden wordt gedaan. Veel wordt verbrand, verwerkt en geexporteerd. Ik spreek effe door het oog van een pluimveehouder. Dus de pluimveehouderij vaart hier niet wel bij!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.