Home

Nieuws 1 reactie

'Meer samenwerken voor betere vleesketen'

Wageningen - Consumenten verliezen hun vertrouwen in de vleessector. Om dat tegen te gaan is er meer samenwerking nodig in de gehele vleesketen, van boer tot consument. Deze conclusie trekt LEI Wageningen UR in een onderzoek voor CBL, de koepelorganisatie voor supermarkten, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), LTO en NVV.

Het onderzoeksinstituut concludeert in het rapport 'Waardevolle perspectieven voor vlees' dat in de keten van varkens- en pluimveevlees de kostprijs centraal staat en het voor individuele schakels in de keten onmogelijk is dat te veranderen.

De verschillende partijen in de varkens- en pluimveeketens zijn het erover eens dat de huidige verdienmodellen niet werken en dat de tijd rijp is voor verandering. Vraag is hoe vlees op een andere manier tot waarde kan worden gebracht. Dit op een zodanige manier dat het lonend is voor de partijen in de keten.

Het LEI heeft twee mogelijke strategieën uitgewerkt om verdere verduurzaming vorm te geven. De eerste is de bottom-up benadering. Boeren kunnen zich verenigen in producentenorganisaties. De tweede is een  top-down benadering. Een onafhankelijk platform kan nieuwe verduurzamings- en verdienmodellen ontwikkelen en het vertrouwen tussen ketenpartijen opbouwen.

Boeren met interesse in de gezamenlijke nieuwe inkoopspecificaties kunnen zich verenigen in producentenorganisaties. Dit zorgt voor betere communicatie met slachterijen en retail en maakt stapsgewijze verduurzaming van het geproduceerde vleesaanbod mogelijk, schrijven de onderzoekers in het rapport. Met de producentenorganisaties kunnen er door retailers of vanuit de vleesverwerkende industrie huismerken doorontwikkeld worden en eventueel producentenmerken worden uitgewerkt.

Een onafhankelijk platform kan nieuwe verduurzamings- en verdienmodellen ontwikkelen en het vertrouwen tussen ketenpartijen verbeteren. Ook kan een platform het proces regisseren, bijvoorbeeld bij het opzetten en implementeren van certificering voor duurzamer vlees en het integreren van reguliere en duurzame ketens. Een andere taak kan het stimuleren van stapsgewijze groei in aanbod van en vraag naar duurzamer vlees zijn.

Door een combinatie van deze horizontale en verticale ketensamenwerking en marktgerichte, duurzame productie kan de Nederlandse vleesketen haar economische en maatschappelijke positie versterken is de conclusie van de onderzoekers.

Eén reactie

  • joohoo

    Afgelopen week 10 stieren verkocht aan de slager. Toen ze werden geladen zat er absoluut geen paardenvlees in. Maar ik kan het niet bewijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.