Home

Nieuws 811 x bekeken 2 reacties

Meer meldingen verdenking dierverwaarlozing

Utrecht – In 2013 ontving de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 2.226 meldingen met betrekking tot dierenwelzijn. In 2012 ontving de organisatie 1.747 meldingen. Het leidde tot inspecties bij 1.661 landbouwbedrijven. Overtreding van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren leidde 87 keer tot het opmaken van proces-verbaal en tot 171 schriftelijke waarschuwingen. Dat blijkt uit de jaarrapportage 'Aanpak dierverwaarlozing' van de NVWA.

Een jaar eerder lag het aantal processen-verbaal met 103 stuks wat hoger. De NVWA schrijft dat de daling past in het beleid meer nadruk te leggen op het bestuursrecht, waarbij de focus niet ligt op straffen maar herstel van de overtreding. De NVWA stelt dat door intensieve handhaving het dierenwelzijn op 50 veeteeltbedrijven sterk is verbeterd. Deze bedrijven worden daarom vrijgesteld van verscherpt toezicht.

De NVWA houdt momenteel extra toezicht op circa 325 bedrijven waar een serieus risico op dierverwaarlozing bestaat. Inspecteurs en dierenartsen van de NVWA beoordelen of de verzorging goed is. Wanneer het bedrijf aantoont dat de leefomstandigheden van dieren structureel in orde zijn, wordt de frequentie van inspecties afgebouwd. Als de veehouder geen maatregelen neemt, worden dieren soms op kosten van de veehouder naar een opvangadres gebracht.
De NVWA schrijft dat misstanden vaak runderen of schapen betreft, maar ook andere diersoorten als varkens kunnen betreffen. Vaak hebben veehouders teveel dieren. De NVWA pakt naar eigen zeggen meldingen altijd op. Dit kan tot een inspectie leiden maar ook tot het bellen van een veehouder. Naast het vaststellen van verwaarlozing bij reguliere inspecties of na meldingen, pikt de organisatie ook signalen uit de samenleving op. Het betreft dan vaak gebrekkige huisvesting, geen schone en droge ligplaats of gebrek aan voeding.

Laatste reacties

  • Schaapje

    Kan de nvwa ook even een kijkje nemen bij particulieren.

  • vandenbrand

    en in de verpleeg en bejaarden huizen, overgens alle respect voor verplegend personeel.

Of registreer je om te kunnen reageren.