Home

Nieuws

Kamp: geld productschappen terug naar sector

De sectoren mogen zelf bepalen waar het resterende budget van de productschappen aan besteed wordt.

Die toezegging doet minister Henk Kamp van Economische Zaken in reactie op een motie van CDA-Kamerlid Jaco Geurts.

Het opheffen van de productschappen wordt betaald uit het vermogen van de productschappen. Het resterende budget zou in eerste instantie over gaan naar de Staat. Geurts is het daar niet mee eens, omdat het om geld gaat dat door de ondernemers zelf is betaald via de productschapsheffingen. Hij stelde voor om het budget daarom in te zetten voor het Plantgezondheidsfonds en het Diergezondheidsfonds.

Kamp is het eens met Geurts dat het geld terug moet naar de sector. "Het is aan de sector om te besluiten wat er met het budget gebeurt. Het kan dan alsnog zijn dat het budget naar deze fondsen gaat", zegt de minister. Hij voegt er aan toe dat hij het onverstandig vindt dat de Kamer gaat vastleggen dat het budget alleen bestemd mag worden voor de fondsen, maar dat de sector hier zelf over mag beslissen.

Het wetsvoorstel waarin de opheffing van de productschappen is opgenomen wordt naar verwachting begin april naar de Tweede Kamer gestuurd.

Of registreer je om te kunnen reageren.