Home

Nieuws 889 x bekeken

Inzicht in prijzen met Voedselprijzenmonitor

Den Haag – De prijsontwikkeling in de hele voedselketen wordt maandelijks inzichtelijk gebracht. Met de nieuwe Voedselprijzenmonitor brengt LEI Wageningen UR inzichtelijk wat de prijsontwikkelingen zijn van bijvoorbeeld zuivel, vlees en eieren voor zowel de boer, de leverancier als de consumenten.

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma, opdrachtgever van de nieuwe monitor, heeft de eerste Voedselprijzenmonitor naar de Tweede Kamer gestuurd. Dijksma wil met het nieuwe systeem de feiten over voedselprijzen boven tafel krijgen. "Met de Voedselprijzenmonitor is goed te zien hoe prijzen in de keten zich verhouden. Het geeft antwoord op de vraag hoe prijzen tussen boer, leverancier en winkelier zich verhouden en of er mogelijk knelpunten ontstaan om goede kwaliteit te kunnen blijven leveren", aldus Dijksma.

Uit de eerste Voedselmonitor blijkt dat de prijzen van tarwe en aardappelen voor boeren flink schommelden in de afgelopen periode. De af-boerderijprijzen van aardappelen daalde in de tweede helft van 2013 van 142 punten in augustus naar 116 punten in december, waarbij 2010 als referentiejaar (100 punten) is gekozen. De producentenprijzen (voor verwerkers) veranderde nauwelijks in 2013 en lag tussen de 117 en 118 punten. Voor consumenten daalde de prijs van 120 naar 93 punten in de tweede helft van 2013. De consumentenprijs is gebaseerd op een mix van tafelaardappelen en aardappelproducten.

Bij zuivelprijzen is het opvallend dat de prijs voor de boer harder is gestegen dan voor consumenten. De prijsindex ging van 100 naar 143. Voor consumenten steeg het prijspeil veel minder hard, met drie procentpunten eind 2013 ten opzichte van eind 2012.
Uit de Voedselprijsmonitor blijkt ook dat de prijzen van vleeskuikens het afgelopen jaar flink daalden, terwijl de prijs voor kippenvlees in de winkels juist licht is gestegen. Dit komt voornamelijk omdat leveranciers jaarcontracten hebben met winkeliers, waardoor de daling nog niet werd doorberekend aan de consument.
De prijzen voor varkensvlees zijn voor de boer in 2013 gedaald, terwijl deze voor de consument licht zijn gestegen. De consumentenprijzen voor rundvlees zijn volgens LEI op recordhoogte, op 111 punten in december. De prijzen voor de boer zijn sinds de piek in juni 2013, met 149 punten (2010=100), gedaald naar 114 punten in november.

Of registreer je om te kunnen reageren.