Home

Nieuws 1 reactie

Grondprijs iets lager dan vorig jaar

Apeldoorn – De gemiddelde prijs voor landbouwgrond lag afgelopen februari gemiddeld ruim 4 procent lager dan in februari 2013. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Kadaster.

Gemiddeld werd voor akkerbouw- en grasland in de vorige maand ruim 52.000 per hectare betaald. Voor akkerbouwland lag de prijs gemiddeld op ruim 57.500 euro per hectare. Grasland ging voor beduidend minder geld naar een nieuwe eigenaar. Gemiddeld legden kopers voor deze grond afgelopen maand ruim 45.500 euro per hectare neer. Landbouwgrond was volgens het Kadaster het duurst in september 2013. Toen werd gemiddeld bijna 59.000 euro per hectare betaald.

De agrarische vastgoedmarkt zal dit jaar niet veel verschillen ten opzichte van afgelopen jaar. Dat zegt Arjan van der Waaij, voorzitter van de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed. De markt voor melkveehouderijen en akkerbouwbedrijven blijft het goed doen, maar verder gaat het vooral stroef. Grond is gewild, maar verkoop van agrarische bebouwing gaat traag, vooral verouderde gebouwen. Dit beeld wordt gedeeld door andere makelaars in het land.

Hoewel het lastig is om vanwege de grote regionale verschillen een landelijk beeld te schetsen, waagt Van der Waaij zich eraan. Ook in 2014 stijgt de grondprijs verder, denkt de makelaar. Een lichte stijging, maar in vergelijking met ander vastgoed gaat het in de agrarische wereld relatief hard, zegt Van der Waaij. De vraag naar complete bedrijven blijft laag. Dat geldt voor alle sectoren. ,,Ik verwacht niet dat dit anders wordt", zegt hij. ,,Bedrijven die zich ontwikkelen, hebben voornamelijk honger naar grond, vooral in de akkerbouw en melkveehouderij."
Eerder noteerde het Kadaster altijd lagere gemiddelde grondprijzen dan de werkelijke marktwaarde. Dit kwam hoofdzakelijk door de toen gehanteerde selecties. Het zelfstandig bestuursorgaan heeft per 1 januari 2014 de selectiecriteria gewijzigd. In de berekening worden nu alle transacties meegenomen met een grootte vanaf 0,25 hectare. Eerder was dat 1 hectare. In de nieuwe methodiek worden van alle meegenomen transacties de bovenste en onderste 5 procent buiten beschouwing gelaten op volgorde van gemiddelde prijs. Eerder werden alleen de transacties meegenomen met hectareprijzen tussen de 10.000 en 60.000 euro per hectare.

Eén reactie

  • info36

    Toch wel dure honger.

Of registreer je om te kunnen reageren.