Home

Nieuws

Friesland past grondbeleid voor natuurgrond aan

Leeuwarden – De provincie Friesland heeft een nieuwe werkwijze voor de verkoop van natuurgronden vastgesteld. Het gaat om gronden die behoren tot de ecologische hoofdstructuur, het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) .

Bij de verkoop van de provinciale natuurgronden krijgen iedereen dezelfde kansen om deze gronden te kopen en te gaan beheren. Daarnaast krijgen terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en It Fryske Gea de aankoop van gronden niet meer tot 100 procent gesubsidieerd. Net zoals particulieren moeten deze organisaties vanaf nu ook zelf een bijdrage leveren. Dit gaat gemiddeld om 15 procent van de agrarische grondwaarde.

De aanpassingen waren nodig omdat uit een besluit van de Europese Commissie bleek dat de verkoop van provinciale natuurgronden in strijd was met de regels voor staatssteun en gelijkheid.

Friesland wil een robuust natuurnetwerk. Om versnippering te voorkomen worden de gronden in principe als één geheel aangeboden. Het besluit van de Europese Commissie en de bezuinigingen van het Rijk zorgden ervoor dat de doorlevering van natuurgrond vrijwel stilstond. De nieuwe afspraken moeten dit weer vlot trekken.

Of registreer je om te kunnen reageren.