Home

Nieuws

Europeanen positief over landbouwbeleid

Brussel – Europeanen zijn positief over het nieuwe landbouwbeleid. Dat blijkt uit een enquête, uitgevoerd door de Europese Commissie. Uit het Eurobarometeronderzoek blijkt dat driekwart van de Europeanen van mening is dat het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alle EU-burgers ten goede komt.

Meer dan 90 procent van de ondervraagden ondersteunen de hoofdlijnen van het GLB zoals de vergroeningsmaatregelen en gerichtere steun.

"Deze resultaten bevestigen dat Europeanen veel belang hechten aan steun voor de landbouw en het platteland. Ze laten zien dat het GLB aansluit bij de verwachtingen van de samenleving. De essentiële en sterke band tussen burgers en landbouwers zal worden verstevigd dankzij het nieuwe GLB", aldus Eurocommissaris Dacian Ciolos van landbouw.

Uit het onderzoek blijkt dat Europeanen steeds meer belang hechten aan landbouw. 53 procent van de ondervraagden beschouwen landbouw, in combinatie met plattelandsontwikkeling, als een 'zeer belangrijke' uitdaging voor de toekomst. In 2009 was dit nog 46 procent.

Het merendeel van de burgers in de EU staat positief tegenover het verlenen van steun aan boeren en het aandeel van de landbouwbudget op de EU-begroting. De steun die landbouwers krijgen, is volgens 45 procent adequaat. 26 procent vindt dat boeren te weinig steun krijgen, 13 procent vindt dat boeren te veel steun krijgen. 91 procent van de ondervraagden vindt het belangrijk kwetsbare landbouwbedrijven te steunen wanneer zij kampen met problemen door weersomstandigheden, dier- en plantenziekten of economische moeilijkheden.

Voor het onderzoek zijn eind november vorig jaar in de 28 lidstaten 27.919 burgers uit verschillende sociale en demografische categorieën ondervraagd.

Of registreer je om te kunnen reageren.