Home

Nieuws 3220 x bekeken 14 reacties

Sector zit tot 2018 vast aan dierrechten

Den Haag – Varkens- en pluimveehouders zitten in ieder geval tot en met 2017 vast aan dierrechten. Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer over het mestbeleid.

De Europese Commissie stelt behoud van de dierrechten voor de intensieve sectoren en grondgebonden melkveehouderij als voorwaarde voor het verlenen van derogatie.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken benadrukt dat de afspraken met Brussel worden gemaakt voor vier jaar en dat tussentijds wijzigen van de afspraken niet mogelijk is. Carla Dik (ChristenUnie) stelde hier vragen over, omdat is afgesproken dat wanneer er voldoende mestverwerking is, de dierrechten worden afgeschaft. Met de nieuwe derogatie is dit niet mogelijk omdat de dierrechten worden vastgelegd in Brussel. Op verzoek van CDA, SGP, VVD en ChristenUnie gaat Dijksma wel kijken of de POR-regeling, waarbij bedrijven op voorwaarde van volledige mestverwerking van de uitbreidingsplannen worden vrijgesteld van investering in productierechten.

Dijksma vindt het logisch dat er een koppeling wordt gemaakt tussen dierrechten en derogatie. VVD, CDA en SGP vinden dit niet logisch. Dijksma legt uit dat de nitraatrichtlijn aanvullende maatregelen voorschrijft als de doelen niet tijdig worden gehaald. Dat doet Nederland door het beperken van de mestproductie via dierrechten.

Dijksma reageert teleurgesteld over de kritische reacties vanuit de sector op de nieuwe derogatie. "Een gevoel van het is nooit genoeg bekroop mij toen ik de reacties zag. Derogatie is iets dat je moet verdienen. Het is niet iets waar je zomaar recht op hebt. We moeten constateren dat Nederland de toezegging om de nitraatnorm van 50 mg/l in het grondwater voor de nitraatrichtlijn te halen niet is nagekomen. De norm wordt nog overschreden. Dat leidt tot extra maatregelen." Dijksma zegt dat de Europese Commissie bereid was tot derogatie tot 230 kilo stikstof uit graasdiermest per hectare. "Dat hebben we weten te verruimen tot 250 kilo in gebieden waar aan de normen wordt voldaan", zegt Dijksma.
De Tweede Kamer heeft weinig ruimte om nog invloed uit te oefenen op de derogatievoorwaarden. "Ik acht het niet haalbaar om opnieuw te gaan onderhandelen in Brussel. Daar komt bij dat ik de derogatie voor 2014 niet op het spel wil zetten", zegt Dijksma. De staatssecretaris is op verzoek van de Kamer wel bereid om te kijken naar de mogelijkheid voor een knelpuntenregeling voor bedrijven die dit jaar niet aan de eis van 80 procent grasland kunnen voldoen. Dijksma verwacht overigens dat er weinig knelpunten zullen zijn. Ze verwijst naar het late moment waarop het bouwplan wordt ingevoerd bij de gecombineerde opgave. Uit cijfers blijkt dat van de 21.185 derogatiebedrijven in Nederland 12.685 bedrijven meer dan 80 procent grasland hebben. 8.540 bedrijven zitten tussen de 70 en 80 procent grasland.

In de Tweede Kamer is een meerderheid om het plan van Dijksma te ondersteunen.  Als de Kamer dit niet zou doen, zou er geen derogatie mogelijk zijn, benadrukt het ministerie.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  waarom moeten we de mensen in den haag nog onderhouden als toch alles in brussel wordt beslist?

  Waarom is een afspraak met brussel wel hard en met de eigen inwoners niet?

 • Wim Toornstra

  Dijksma teleurgesteld in de reacties vanuit de sector. Een gevoel van nooit genoeg bekroop haar.
  Laat ik nu hetzelfde hebben. Het is vanuit Den haag nooit genoeg als het over milieu dierenwelzijn en voedsel veiligheid gaat.
  Een complete ramp deze linkse incompetente ...................

 • reiziger

  Nooit genoeg in den haag wordt altijd te kort
  Te kort aan geld te kort aan werk te kort aan eten te kort aan geweten wie zijn boer niet eerd is zijn brood niet weerd als er nog ooit een honger winter komt voor den haag geen droog brood alleen een stapel papier kunnen ze kriegen om zich vol te freten

 • massan

  Schandalig hoe Sharon Dijksma de Tweede Kamer (dus ook de boeren) met de rug tegen de muur zet. Door te laat met de onderhandelingen te beginnen in Brussel, is er nu geen tijd meer om op een fatsoenlijke manier dit onderwerp te behandelen. Ook is het triest om te constateren dat ze zelf vindt dat ze het geweldig heeft geregeld.

 • hmmk

  Dijksma stelt dat de nitraatrichtlijn niet wordt gehaald. Ik hoor in het veld dat in Nederland op 1 meter diepte wordt gemeten en in andere Europese landen op een veel grotere diepte. Hierdoor blijven andere landen veel makkelijker binnen de gestelde grenzen van de nitraatrichtlijn. Als dit waar is, dan is het geen juiste manier van meten en worden we in Nederland benadeeld. Weet iemand hoe dit zit?

 • minasblunders1

  hmmk, lees #50 van ' Voorstellen Dijksma niet aan boer uit te leggen' en je weet genoeg.

 • Tearpoal

  Dijksma wordt in bovenstaande reacties alles in de schoen geschoven,
  maar ik denk dat hier de LTO belangen van sectoren aan het uitruilen is geweest. Een dierrecht heeft niets met een gebruiksnorm voor stikstof te maken. Er is dus meer aan de hand.

 • massan

  Klopt Tearpoal; de LTO denkt met wat slap onderhandelen er te zijn. Ze durven niet met de vuist op tafel te slaan en durven in de media dingen niet te weerleggen. We raken als boeren steeds verder van huis. LTO, jullie worden betaald om voor de belangen van de gangbare landbouw op te komen. De meeste leden hebben een gangbaar landbouwbedrijf en betalen ook het meeste contributie aan jullie. Het lijkt tegenwoordig of jullie alleen maar oog hebben voor verbrede landbouw en wat de consument denkt. Durf onwaarheden die verkondigd worden te weerleggen en laat onzinnige uitlatingen in de media geen eigen leven leiden.

 • zon

  Het duidelijk dat Dijksma anti kip en varken is en de LTO schurkt daar ook tegenaan,Zie b.v de zogenaamde gigantische mestdumping in het zuiden die cumela aandraagde.
  Bewijs is er niet voor die praktijken maar Dijksma wist niet hoe snel ze die geruchten kon gebruiken om weer zwaardere regels te maken.

 • leo,s vriend

  Verdiep je eens in de hele tijdspanne van de derogatieonderhandelingen en kom tot de conclusie dat de LTO er het maximale heeft uitgesleept en over het laatste traject NIKS te zeggen had,zelfs de 2e kamer niet.
  Schelden op de LTO is mij iets te makkelijk.Zonder hun lobbywerk waren we veel slechter af geweest.

 • HollemanAam

  Dit kabinet wil Nederland nummer 1 landbouwexporteur ter wereld maken (heldenuitspraak van Rutte)! Afbreukpolitiek. Scoren bij uitkeringstrekkende milieufreaks om het politieke verlies te redden??? Er blijft zo dadelijk geen werkend mens meer over om deze profiteurmaatschappij te onderhouden en bekostigen. Deze Staatssecretaris is een klucht. Als je derogatie koppelt aan dierrechten hoe verklaar je dan wel het weg vallen van melkquotering zonder dieraantallenbegrenzingen? Sectordiscriminatie ?!?

 • PluimveeBrabant

  De zuivelindustrie heeft iets meer te besteden aan lobby's in Brussel dan de verdeelde varkens/pluimveesector. De zuivelsector moet gaan exporteren naar China en zal dus gespaard worden.

 • wimschaap


  hoop dat dierrechten nooit verdwijnen andewrs komen nog meer varkns kippen nog lagere prijzen

 • wimschaap

  ben mee eens dierrechten moeten blijven anders wordt er nog minder verdient

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.