Home

Nieuws

CBS: overheidstekort onder Europese norm

Den Haag - Het overheidstekort is vorig jaar voor het eerst in vijf jaar tijd onder de Europese norm van 3 procent uitgekomen.

Dat meldde maandag het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het tekort bedroeg vorig jaar 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2012 was dat nog 4,1 procent.

De overheidsschuld steeg vorig jaar met 2,2 procentpunt tot 73,5 procent van het bbp, ruim boven de Europese grens van 60 procent, zo constateerde het statistiekbureau ook. De schuld van de overheid ging met 16 miljard euro omhoog tot 443 miljard euro. Het overheidstekort was ruim 9 miljard euro lager dan in 2012, grotendeels door gestegen inkomsten, die met 7 miljard euro toenamen tot 285 miljard euro.

Het CBS benadrukt dat het cijfer van het overheidstekort nog kan worden aangepast, omdat de verwerking van de nationalisatie van SNS Reaal nog niet definitief is. Het CBS vraagt bij omvangrijke en ingewikkelde transacties namelijk advies in bij het Europees statistiekbureau Eurostat om na te gaan of regels correct worden toegepast. Deze consultatie loopt nog. Mogelijk kan het tekort als percentage van het bbp nog met enkele tienden van een procentpunt worden verhoogd.

De toegenomen overheidsinkomsten kwamen voor 5,6 miljard euro door hogere belastingen en premies. De loon- en inkomstenbelastingen inclusief de premies waren voor bijna de helft hiervoor verantwoordelijk, de energiebelasting nam sterk toe en de belasting- en premiedruk steeg. De belasting- en premiedruk bereikte met 39,3 procent van het bbp het hoogste niveau sinds 1999, aldus het CBS.

Verder ontving de overheid ook meer geld door hogere dividendbetalingen van De Nederlandsche Bank (DNB) en ABN Amro. Dit leverde 1,4 miljard euro meer op voor de schatkist. De aardgasbaten stegen met een half miljard euro tot 15 miljard euro, vrijwel evenveel als in het recordjaar 2008.

De uitgaven aan uitkeringen gingen vorig jaar met 3,4 miljard euro omhoog, aldus het CBS. Dat kwam grotendeels door werkloosheids- en ouderdomsuitkeringen. De zorguitgaven van de overheid bleven nagenoeg op het niveau van 2012. Dat was voor een belangrijk deel te danken aan het hogere eigen risico in 2013.

Of registreer je om te kunnen reageren.