Home

Nieuws

Britse pachtboer beschermd tegen 'huizenrace'

Londen – Britse projectontwikkelaars mogen gebouwen op verpachte boerderijen niet ombouwen tot woningen zonder voorafgaande toestemming van de pachter. Dergelijke bouwwerken ombouwen voor andere commerciële doeleinden blijft echter mogelijk zonder medewerking van de pachtboer.

Dat heeft de bond van pachtboeren Tenant Farmers Association (TFA) laten weten. TFA was, naar eigen zeggen, de enige organisatie van boeren die protest had aangetekend tegen het zonder toestemming ombouwen van landelijke gebouwen. Dat past in een algemene versoepeling van de bouwvoorschriften die door de regering in Londen is doorgevoerd. Als dat ook zou gelden voor pachtboerderijen, dan zou dat volgens TFA hebben kunnen leiden tot veel onzekerheid voor de huidige gebruikers. Directeur George Dunn: ''Het ontwikkelen van woningen is altijd een lucratieve business. De regering wil het mogelijk maken om boerengebouwen om te bouwen tot woningen zonder bouwvergunning. Als daar geen garanties voor de pachtboeren tegenover staan, dan zouden veel eigenaren al gauw geneigd zijn de gebouwen snel aan het boerengebruik te onttrekken om van die nieuwe regels gebruik te maken.''

TFA is er echter niet in geslaagd een soortgelijke garantie in te bouwen voor ombouwen voor ander commercieel gebruik zoals bed&breakfasts of kantoren. De bond verwijt dat aan het plattelandsministerie Defra dat weigerde de zaak aanhangig te maken bij de collega's van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Of registreer je om te kunnen reageren.