Home

Nieuws

'Aanpassing toelating transgene gewassen ongewenst'

Den Haag - Het kabinet is er niet voor om de Europese besluitvorming voor de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen aan te passen.

Staatssecretaris Wilma Mansveld noemt het onwenselijk en onhaalbaar dat de lidstaten met een gewone meerderheid in Brussel de toelating van een transgeen gewas moeten kunnen tegen houden.

Bij de besluitvorming in Brussel voor de toelating  van transgene gewassen op de Europese markt wordt gestemd met gewogen stemmen, waarbij de stemmen van landen met een grotere bevolking zwaarder tellen dan de stemmen van landen met een kleine bevolking. Daarnaast moet een besluit ook door een gewone meerderheid van de lidstaten worden gedragen.

Mansveld zegt dat voor de besluitvorming over de markttoegang voor transgene gewassen wel veranderd zou kunnen worden, maar dat het niet waarschijnlijk is dat daarvoor een meerderheid te vinden is. Een wijzigingsvoorstel zou van de Europese Commissie moeten komen en daarna zouden de lidstaten en het Europees parlement ermee moeten instemmen.

Uit oogpunt van democratische besluitvorming verdedigt Mansveld de gewogen stemmen: "Een gewogen meerderheid van de lidstaten vertegenwoordigt niet per definitie ook een meerderheid van de bevolking. Om die reden geldt dat er niet alleen een meerderheid van de lidstaten moet zijn, maar dat die lidstaten ook een gekwalificeerde meerderheid van de bevolking moeten vertegenwoordigen. Daarmee is beoogd het democratisch gehalte van de besluitvorming te waarborgen."

Of registreer je om te kunnen reageren.