Home

Nieuws 4509 x bekeken 15 reacties

Kennis over mest schiet te kort

Den Haag - Zowel bij de ontwikkeling van beleid als in de landbouw zelf is er te weinig aandacht (geweest) voor de veiligheid van mensen bij het werken met mest. De mensen die beroepsmatig met mest werken zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren en er zijn geen concrete voorschriften voor het werken in ruimtes met mestgassen.

Dat zijn volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid de belangrijkste factoren voor het relatief grote aantal ongevallen dat in de afgelopen jaren is gebeurd bij het werken met mest. In de laatste jaren is sprake van een stijging, zo blijkt uit gegevens die de Onderzoeksraad woensdag heeft geopenbaard in het rapport dat is gemaakt naar aanleiding van het ongeval in Makkinga in juni vorig jaar. Bij dat ongeval vielen drie dodelijke slachtoffers, een vierde persoon werd ernstig gewond en zal blijvende gevolgen ondervinden van het ongeluk.

Platform

De onderzoeksraad beveelt LTO Nederland aan om in samenwerking met andere agrarische belangenorganisaties een platform op te zetten dat kennis verzamelt over de gevaren van mestgassen, en dat lering trekt uit de ongevallen.

Bovendien moeten de agrarische belangenorganisaties ervoor zorgen dat mensen die beroepsmatig met mest werken (zowel werknemers als werkgevers) regelmatig worden geïnformeerd over veilig werken met mest. In de opleiding moet structureel aandacht zijn voor het werken met mest, zegt de onderzoeksraad.

De raad beveelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan om samen met Stigas, de stichting die zich bezighoudt met veiligheid in en om landbouwbedrijven, concrete voorschriften te maken voor veilig werken met mest. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de Leidraad Veilig Werken in Mestopslagen, die vorig jaar door een aantal betrokkenen al is opgesteld.

Toename

Het aantal mestongelukken met slachtoffers is de laatste jaren toegenomen. Bijna de helft van de slachtoffers zijn mensen die hulp bieden aan mensen of dieren in de problemen. Uit een analyse van de ongelukken blijkt dat in de afgelopen jaren meer ongelukken gebeuren bij het mixen van mest, blijkt uit cijfers die de raad heeft verzameld.

De raad telde 35 mestongevallen met doden of ernstig gewonden sinds 1980. Die ongelukken zijn een topje van de ijsberg. Ongelukken waarbij alleen dieren verongelukten zijn niet meegeteld, evenmin als ongevallen waarbij mensen niet ernstig gewond raakten. "Bij een belangrijk deel van die gevallen zijn wel dieren overleden of ernstig gewond geraakt, niet zelden meerdere tegelijk", aldus de onderzoeksraad.

Strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek naar het ongeluk in de mestsilo in Makkinga is nog niet afgerond. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens het OM gaat het om een complex onderzoek dat nog enige tijd zal vergen. "Het is nog te vroeg om conclusies te trekken", aldus een woordvoerder van het OM. Het Openbaar Ministerie bekijkt of er strafrechtelijke aspecten zitten aan het ongeval en of betrokkenen moeten worden vervolgd.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft gebruik gemaakt van de processen-verbaal die in het kader van het strafrechtelijk onderzoek zijn opgemaakt. Uit het onderzoeksrapport blijkt ook dat niet alle onderzoeken die justitie laat doen klaar waren toe de onderzoeksraad zijn rapport afrondde.

Laatste reacties

 • DJM

  Mestopslagen 'gedwongen' afdekken ivm grote uitstoot van ammoniak, hoe gaat dit nu met mestopslag onder de stal met afgesloten mestkelders??

 • Marco22

  Door wetgeving gemaakte Bommen worden het,die emissie arme vloeren en pot dichte kelders. Let maar op er gaat steeds meer knallen in de toekomst.

 • W Geverink

  Mest wil je zo min mogelijk in de stal of onder de stal. Maak van je stal geen mestopslag maar houd de mest en het vee zo veel mogelijk gescheiden. Al de gassen die uit de mest komen zijn helemaal niet goed voor het vee en de personen die er mee werken. Mest hoord daarom buiten de stal.

 • hervé

  ik dacht nochtans dat je drijfmest kunt behandelen met producten zoals penac G zodat er zich in de kelder al een omzetting vormt naar NH³ ipv NH4 (of is het juist omgekeerd ?). in ieder geval, wanneer de dierenarts langskomt bij mij zegt hij toch dat er in mijn stal een goed klimaat heerst(stal met klassieke roosters) , dat in tegenstelling tot sommige stallen waar een ammoniakgeur hangt. En dan nog een goede verluchting erbij, en dan heb je toch veel miserie vermeden. (en die behandelde mest is dan nog beter opneembaar voor het gras)

 • Rapsody

  Mest moet fermenteren en niet rotten. Stro met mest moet terug komen. Mest moet zonlicht zien ivm dat uv salmonella , para en MKZ doodt. Mestinjectie , donkere opslag van mest etc is een ziek concept van boekjes lezers van o.a ambtenaren en pipo's uit wageningen

 • Wim van Dam

  Het Aeromix systeem dat mest dagelijks mixt met lucht biedt ook een oplossing voor de veiligheid. Er wordt voorkomen dat de mest gaat rotten en er H2S en methaan ontstaat.
  Voor nieuwe stallen is dit ongetwijfeld de beste keuze!

 • anton1937

  Ik ben het eens met de constatering van de onderzoekscommissie,dat de boeren te gemakkelijk en ondeskundig omgaan met mest. Dat LTO te kort schiet en ondeskundig is met de risico's van mestverwerking en opslag dat is al jaren bekend. In 1986/1987 heeft de landbouwvoorlichting van het ministerie van LNV,die wel de kennis m b t van mestverwerking,opslag etc had,wel terdege op de risico's van mestbehandeling,mestopslag gewezen,maar o a LTO heeft nimmer goede en deskundige voorlichting/adviezen gegeven. LTO had zich alleen moeten inzetten op belangenbehartiger en niet op advisering, waarin de basiskennis ontbreekt. Door het aantrekken van dure directeuren los je tekort aan kennis niveau niet op.

 • aarthamstra1

  Vergunningverleners weten dat ook maar het scheelt ze geen donder al vallen er nog 38 doden.De wet, de regels als er maar aan de stank normen word voldaan. Heb er de verschrikkelijkste ervaringen door mee gemaakt. Onbenullige wetsdienaars zonder gehinderd te worden door kennis van zaken.

 • @meelmuisje

  Animatie Dodelijk ongeval in mestsilo te Makkinga:
  https://www.youtube.com/watch?v=26qrg0NJG-0

 • tvdstok

  Beste mensen,

  Dit soort ongevallen heeft niets te maken met het afdekken van een mestopslag. Zorg voor kennis en laat je daar door leiden. De dodelijke gassen zijn zwaarder dan lucht en blijven daarom boven de mest hangen. Dat maakt het zo gevaarlijk. Je ruikt ze niet, maar schakelen direct het ruikvermogen uit en daarna de ademhalingsorganen. Kortom altijd met hulplucht een kelder in en liefst door professionals.
  Als er wat gebeurt, help niet maar ga hulp halen. Zie ongeval Makkinga.

 • alco1

  @tvdstok. Het is natuurlijk wel zo dat je met een kap de luchtcirculatie stil legt, waardoor de zwaardere gassen ongehinderd kunnen blijven zitten.
  Als er geen kap is, heeft de wind vrij spel waardoor ontmenging en ontsnapping kan plaats vinden. Denk echter niet dat ik tegen de afdekking ben. Zeer zeker niet. Laat iedereen er zich bewust van zijn, welk gevaar er altijd op de loer ligt, en dan is de aandacht die er aan gegeven wordt altijd goed.

 • Jan van het Zand

  De mestwetgeving heeft tot doel om zo weinig mogelijk te laten vervluchtigen en ook zo weinig mogelijk te verliezen aan het grondwater. Dierlijke mest in de vorm van drijfmest kan daarom maar het beste zo snel als mogelijk is vergist worden. Daarmee kun je gassen afvangen en benutten in plaats van vrijelijk de lucht in laten vliegen. Het uitrijden zal dan ook geurloos kunnen en het digestaat kan worden geëxporteerd na ontdaan zijn van ziektekiemen door verwarming die vrijkomt bij de vergisting.
  Mest is een bron. Nu nog beseffen dat die bron geen afvalput is, maar een geldbron.

 • alco1

  Parel. Mensen niet laten denken dat ze zomaar kunnen binnenstappen in een digistaat tank!

 • joohoo

  Mest gaat na 4 maand in de kelder rotten dit geeft schuimvorming. Onder de roosters zie je het minder door de continu aanvoer van verse mest. Echter wanneer de aanvoer stopt door een leeg hok of een andere oorzaak komt het schuim binnen enkele uren door de rooster. Vandaar dat onder de voergang de laag schuim wel meer dan een 1 meter kan zijn . De ammoniakconcentratie die hier vrij komt is extreem hoog. Zonlicht verlaagd of reduceert deze uitstoot en breekt bovendien ziektekiemen af net als de aanwezige antibiotica . Echter de boeren organisaties de schuld geven van een wetgeving die wordt gevoed door achterdocht en bedrog gaat wel erg ver.

 • henk fledderus

  ik heb nou niet zo zeer het idee dat de kennis the kort schiet. meer lijkt het dat tegen beter weten in 'uit nood ' gehandeld wordt
  mensen komen al weet ik hoe lang om in mest tanks. langduurige opslag maakt dit zeker niet beter.
  het rampzalige van dit soort ongevallen is dat er meerdere mensen bij dood komen vanwege de reddings poging.
  ik vraag me wel af hoeveel effect dat spuit water heeft aan het hele verhaal.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.