Home

Nieuws

VS en Canada tegen Indiase export tarwe

Genève – De VS en Canada protesteren bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tegen de Indiase export van tarwe uit de nationale strategische reserve. India verkoopt de tarwe volgens de landen onder de kostprijs overzee en ondermijnt daarmee de graanprijs.

De landen uitten hun onvrede tijdens een bijeenkomst van het WTO-landbouwcomité, waar ook Canada's zuivelbeleid onder vuur werd genomen.
De EU, de VS en Nieuw-Zeeland uitten tijdens de WTO-bijeenkomst hun onvrede over Canada's voorstel afspraken voor tariefverlaging voor producten met kaas aan te passen. Volgens Canada is aanpassing noodzakelijk om te voorkomen dat exporteurs tariefquota vermijden door producten deels in het buitenland te verpakken zodat de 'nationaliteit' van het product verandert. Volgens de EU is van misbruik geen sprake.
Tijdens de bijeenkomst zei Thailand door de politieke protestacties niet in staat te zijn informatie over zachte leningen aan rijstboeren te vergaren. Costa Rica beloofde eerder in maart 2014 definitief afscheid te nemen van handelsverstorende subsidies voor rijstboeren, maar zei tijdens de bijeenkomst vanwege de geraamde economische schade voor de sector de subsidies pas een jaar later te schrappen.
Het landbouwcomité maakte afspraken over het implementeren van afspraken die begin december tijdens de ministeriële top op Bali zijn gemaakt. De landen spraken af informatie te verzamelen over exportsubsidies. Volgens de Bali-deal beloven landen exportsubsidies of beleid met hetzelfde effect laag te houden. Het landbouwcomité neemt op zich tariefquota te monitoren wanneer blijkt dat de quota doorgaans niet gevuld worden.
In Bali werd afgesproken dat landen onder bepaalde voorraden met publiek geld voedselvoorraden mogen opbouwen. De WTO telt de uitgaven niet als 'binnenlandse steun', waarvoor een maximum voor is ingesteld. Het betreft een tijdelijke overeenkomst, aldus de WTO, en het landbouwcomité ziet voor zichzelf alleen een rol wanneer een lidstaat besluit gebruik te maken van dit recht.

Of registreer je om te kunnen reageren.