Home

Nieuws

'TTIP zal beschermingsniveau EU niet aantasten'

Den Haag - Hoewel er verschillende standaarden zijn voor voedselveiligheid in de Europese Unie en de Verenigde Staten, kunnen ze nog wel hetzelfde doel bereiken. Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw tijdens een debat in de Tweede Kamer.

PvdA-Kamerlid Jasper van Dijk diende een motie in waarin hij vraagt om bij de onderhandelingen in het trans-Atlantische handelsakkoord TTIP tussen de Verenigde Staten en de EU de Europese standaarden niet te laten varen.

Dijksma zegt dat de onderhandelingen de Europese standaarden niet zullen verlagen. Ze wijst er wel op dat verschillende standaarden in de VS en de EU wel tot hetzelfde beschermingsniveau kunnen leiden. "Dat zijn precies de handelsbelemmeringen die we proberen aan te pakken. TTIP zal geen standaarden verlagen. Ons hoge niveau van gezondheids-, veiligheids- en milieueisen zal door TTIP niet worden aangetast", aldus Dijksma.
VVD-Kamerlid René Leegte benadrukt tijdens het debat de rol die het handelsverdrag kan spelen voor boeren en andere ondernemers in bijvoorbeeld Afrika. "Doordat het zich vooral richt op non-tarifaire belemmeringen ontstaan er enorme kansen voor Afrika, Azië en iedereen die in deze wereld handel wil drijven met de EU en/of de VS. De voorschriften voor landbouwproducten in de VS zijn anders dan in de EU. Een boer die aan beide continenten wil leveren, moet dan twee percelen hebben, waarbij geen vermenging mag plaatsvinden, ook later niet in de logistieke keten. Stel je voor wat een winst het harmoniseren van de regels tussen de EU en de VS zou opleveren voor een boer uit Afrika, omdat hij niet langer kosten hoeft te maken voor een gescheiden logistiek systeem, maar zich dankzij het handelsverdrag kan richten op productverbetering en opbrengstverhoging", aldus Leegte. Hij vindt dat dit prima past in het kabinetsbeleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking; van hulp naar handel.

Of registreer je om te kunnen reageren.