Home

Nieuws

Subsidie voor mestbewerkingsinstallaties

Den Haag - Veehouders die een mestbewerkingsinstallatie willen aanschaffen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Het gaat bijvoorbeeld om een installatie voor mechanische scheiding. Aanvragen kan van 1 tot en met 31 maart 2014. Dit laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) weten. Het doel van de steunmaatregel is om de toepassingsmogelijkheden van mest te vergroten. Denk aan investeringen in mechanische scheiding, zoals een vijzelpers of schroefpersfilter. Ook installaties voor bijvoorbeeld het indikken of drogen van mest vallen onder deze subsidieregeling.

De termijn waarin de investering in de mestbewerkingsinstallatie gerealiseerd kan worden is zeven maanden, uiterlijk voor 28 februari 2015. Deze termijn is korter dan gebruikelijk is bij investeringssubsidies. De capaciteit van de installatie mag niet groter zijn dan de geproduceerde mest op het bedrijf in 2013. Alleen eigen mest die op het bedrijf is geproduceerd, mag verwerkt worden. Er geldt een instandhoudingsplicht van vijf jaar. De investering moet dus minstens in die periode functioneren. Per onderneming mag er één aanvraag ingediend worden.

De overheid stelt voor deze subsidie dit jaar 5 miljoen euro beschikbaar. Per aanvraag wordt maximaal 25 procent vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal 5.000 en maximaal 50.000 euro. Zijn er meer aanvragers dan er budget is, dan wordt er geloot. De subsidie is voor de kosten (exclusief btw) die worden gemaakt voor aanschaf, montage en installatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.