Home

Nieuws

Senaat stemt voor Farm Bill

Washington – De Amerikaanse Senaat heeft in meerderheid ingestemd met een nieuwe Farm Bill die landbouwbeleid en het voedselbonnenprogramma in de komende 5 jaar regelt. De Farm Bill komt neer op een budget van circa 956 miljard dollar in de komende 10 jaar en bespaart daarmee 16,6 miljard dollar. De Farm Bill maakt een einde aan directe betalingen en bespaart een kleine 900 miljoen dollar per jaar op het voedselbonnenprogramma.

De subsidies op gewasverzekeringen worden uitgebreid en er komt een ander vangnet voor melkveehouders, niet langer gebaseerd op een bepaalde melkprijs maar op een becijferde minimummarge. In de Farm Bill is ook de verplichting opgenomen op vlees te vermelden waar het dier is geboren, afgemest en geslacht. Met name groepen uit de veehouderij en vleesbranche waren hier fel op tegen.
President Barack Obama heeft aangekondigd de wet te ondertekenen, waarmee de Farm Bill met bijna 2 jaar vertraging kan worden doorgevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.