Home

Nieuws 590 x bekeken

Schultz: behoud agrarische activiteiten bij Rhoon kan niet

Den Haag – Voortzetting van de huidige agrarische activiteiten in het Buijtenland van Rhoon is niet mogelijk. Dat zegt minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Wel gaat ze samen met Sharon Dijksma van landbouw en de provincie Zuid-Holland kijken in hoeverre de wensen en voorstellen van bewoners van het Buijtenland van Rhoon beter in balans kunnen worden gebracht met de voorgenomen verandering van het gebied in het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de aangenomen motie van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema.

In het plan wordt de Maasvlakte II aangelegd en ter verbetering van de leefbaarheid van de Rotterdamse regio wordt het agrarische gebied bij Rhoon vernat en omgevormd tot 600 hectare openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied. Dit is inmiddels opgenomen in het bestemmings- en uitvoeringsplan dat onherroepelijk is geworden. "Het plan biedt geen ruimte voor voortzetting van de huidige agrarische bedrijfsvoering, aangezien deze niet verenigbaar is met de keuze in dit gebied voor de hoofdfuncties openluchtrecreatie en hoogwaardige natuur. Wel zijn er mogelijkheden voor agrariërs in het toekomstige beheer van het gebied of door hun bedrijf zodanig om te vormen dat dit bijdraagt aan deze hoofdfuncties. Daarnaast worden agrariërs, die dit wensen, geholpen bij voortzetting van hun bedrijf door aanbieding van ruilgronden op een andere locatie. Hierover zijn inmiddels gesprekken gaande", schrijft Schultz van Haegen.

Terug naar de oorspronkelijke bestemming is volgens de bewindspersonen niet mogelijk. Ze zijn wel bereid om mee te werken aan een tussenoplossing. Dijksma zal gedeputeerde Govert Veldhuijzen van Zuid-Holland vragen om de wensen en voorstellen van de bewoners in beeld te brengen en op basis daarvan met de partijen een alternatieve invulling uit te werken. Ook zullen ze kijken welke ruimte er is om binnen de vastgestelde juridische kaders meer tegemoet te komen aan de wensen uit het gebied. De voorstellen moeten uiterlijk 1 juni klaar zijn. De inzet is dat met de provincie serieus wordt gekeken naar de plannen die op meer draagvlak kunnen rekenen van de bevolking. De plannen moeten wel passen binnen het beschikbare budget en binnen het huidige tijdpad.

Mariëlle de Klerk van Red de polders in Rhoon reageert dat de brief de actiegroep steunt om door te gaan met de handtekeningenactie en het eigen plan voor invulling van de polder, waarbij landbouw en recreatie naast elkaar kunnen bestaan. De actie heeft inmiddels 25.000 handtekeningen. Daarnaast hebben de lokale VVD-afdelingen Albrandswaard en Zuidplas een voorstel gedaan om de natte natuur te verplaatsen naar een restveengebied in de gemeente Zuidplas, aan de andere kant van Rotterdam. In dit gebied blijft de grond zakken, waardoor het goed als natte natuur kan dienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.