Home

Nieuws

'Scherpere antibioticaregels niet meteen handhaven'

Houten - Aanscherping van de regels voor het gebruik van antibiotica door boeren per 1 maart gaat op hoofdlijnen wel lukken, maar er zijn nog wel een aantal details die nog niet helemaal duidelijk zijn. Dat zegt Ludo Hellebrekers, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

De overheid kan volgens Hellebrekers dan ook niet meteen op 2 maart gaan handhaven. Dat zegt hij in weekblad Boerderij van deze week. In de nieuwe regels wordt toediening van antibiotica in principe voorbehouden aan de dierenarts met een aantal uitzonderingen. Ook mag een veehouder minder antibiotica op voorraad hebben.

De voorzitter van de dierenartsen noemt als voorbeeld van onduidelijke details de verplichte klinische inspectie. Hellebrekers: "Moet een dierenarts die net op een bedrijf is geweest na een paar dagen opnieuw een visite afleggen als er toch een ziekte de kop opsteekt? Wat ons betreft is dat niet nodig als eerder de diagnose is gesteld en het een bekend bedrijfsprobleem is. We kennen het bedrijf en weten wat er speelt, dat is juist de basis voor de verplichte een-op-een-relatie tussen boer en dierenarts. Nog een keer naar een bedrijf om vast te stellen wat je al weet heeft geen toegevoegde waarde."

Een ander voorbeeld is de mate van detail in de bedrijfsbehandelplannen. Volgens Hellebrekers is het best werkbaar dat alleen de meest frequente voorkomende ziekten die vaak bedrijfsgebonden zijn worden opgenomen. "Op voorhand alle uitzonderlijke zaken opnemen zoals het gebruik van tweede en derde keus middelen maakt het nodeloos ingewikkeld", aldus de voorzitter. Hellebrekers benadrukt dat iedereen in de sector, dierenartsen en boeren, overtuigd is van de noodzaak van invoering. Hij pleit ook niet voor uitstel van invoering: "Maar de overheid moet wel erkennen dat een aantal zaken nog niet duidelijk genoeg zijn. Daar zijn nog zes tot acht weken voor nodig, maar het moet zeker niet over de zomer worden getild. Los van de eerste evaluatie over een jaar is er nog een tussenstap nodig om alles fijn te slijpen."

Of registreer je om te kunnen reageren.