Home

Nieuws 1302 x bekeken 2 reacties

SGP zoekt middenweg in dierrechten-discussie

Den Haag - De SGP-fractie in de Tweede Kamer broedt op een middenweg voor de dierrechten in de veehouderij. SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf ziet geen reden om de varkens- en pluimveerechten te behouden, zoals staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) wil.

Hij zoekt een tussenoplossing. "We willen geen ongebreidelde bedrijfsuitbreidingen. Een mogelijkheid is om ook varkens- en pluimveehouders te verplichten de extra mest als gevolg van bedrijfsuitbreiding af te zetten op eigen grond of deze te laten verwerken. Dan kunnen de generieke verwerkingspercentages naar beneden, heb je een rem op bedrijfsuitbreiding en kunnen de dierrechten eraf. Met dierrechten zet je met name jonge boeren klem. Een alternatieve route zou ook kunnen zijn om deze groep boeren een bepaalde periode na bedrijfsovername vrij te stellen van dierrechten", zegt Dijkgraaf.
Hij vindt de keuze van Dijksma om rundveerechten achterwegen te laten maar om deze voor de varkens- en pluimveesector wel te behouden, onnavolgbaar. "De berekeningen laten zien dat afschaffing van de dierrechten niet tot een toename van de mestproductie in de varkens- en pluimveehouderij zal leiden. Dat is wel het geval bij de melkveehouderij. Veel melkveehouders staan klaar om na afschaffing van de melkquota meer koeien te gaan melken. De verwachte toename van het mestoverschot komt hier vandaan. Dan is het niet logisch om de dierrechten voor varkens en kippen te handhaven", vindt Dijkgraaf.

Laatste reacties

  • leftturn

    eindelijk iemand die het begrepen heeft, echter weinig (geen) vertrouwen in coalitie

  • Bussemakers

    weet iemand wanneer dit behandeld wordt in de tweede kamer?

Of registreer je om te kunnen reageren.