Home

Nieuws 2 reacties

Rabobank voorziet lagere kunstmestprijzen

Utrecht – Rabobank verwacht dat prijzen voor ureum en fosfaat op de wereldmarkt voor het einde van het kwartaal dalen.

Prijzen voor kali blijven stabiel, aldus de bank, maar overcapaciteit en goed gevulde distributiekanalen hangen boven de markt. Rabobank denkt dat boeren in de EU door het zachte weer vroeger dan gewoon kunstmest gaan aanwenden, wat prijzen wel omhoog kan stuwen. Specifieke prijsverwachtingen geeft de bank niet af.
Rabobank ziet in de EU dat distributeurs even geen ureum inkopen omdat ze verwachten dat prijzen dalen en nog volle opslagen hebben. Op dit moment liggen prijzen in de EU wat hoger dan in andere regio's omdat de toevoer van ureum uit Egypte betrekkelijk laag is. Eventueel hogere prijzen voor kunstmest hebben volgens de bank sowieso weinig effect op de aankoopbeslissingen van boeren.
Prijzen voor akkerbouwgewassen zijn nog relatief hoog en de vaste kosten per hectare zijn voor boeren ook hoog. Ze willen daarom het maximale uit hun grond halen. In veel Europese landen zijn kunstmestkosten als percentage van het totaal lager dan elders. In Frankrijk maakt kunstmest circa 25 procent van de bedrijfskosten uit, aldus Rabobank, tegen 36 procent in Brazilië.
In het eerste kwartaal worden wereldmarktprijzen voor ureum en fosfaat volgens Rabobank ondersteund door een sterke vraag in de VS. China blijft marktbepalend als grote leverancier van ureum en ammoniak en grote consument van kali. De invloed zal door het regime voor exportheffingen pas na het eerste kwartaal duidelijk worden. In India is de vraag naar kunstmest groot, aldus Rabobank, maar hier heeft de overheid financiële problemen. Hierdoor worden subsidies op kunstmest vertraagd uitbetaald of zelfs verlaagd.
Rabobank stelt dat de Braziliaanse vraag naar kunstmest in het eerste kwartaal niet in staat is de markt op te schudden. De voorraden zijn dusdanig groot dat er weinig behoefte is in het vooruit fosfaat en kali in te kopen. Het sojaseizoen begint pas over een half jaar. Omdat het vooruitzicht op maisprijzen in 2014 ook heeft geleid tot een wat kleiner safrinha-areaal. Met safrinha wordt mais bedoeld die direct na een sojaoogst wordt ingezaaid.

Laatste reacties

  • koestal

    Misschien ook lagere rente ?

  • producent

    Ze hebben blijkbaar overal verstand van bij de rabo, schoenmaker blijf bij je leest zou ik zeggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.