Home

Nieuws

Rabobank: hogere eisen aan bank leiden tot duurder krediet

Utrecht – Rabobank verzet zich tegen een hogere kapitaalbuffer voor banken. "Het besluit van de Tweede Kamer om eenzijdig en los van Europa de buffereisen te verhogen, komt op ons niet handig over", zei bestuursvoorzitter Rinus Minderhoud tijdens de presentatie voor de jaarcijfers.

Financieel directeur Bert Bruggink voorspelt dat lenen door de maatregel duurder wordt. "Iemand moet die rekening betalen." Concreet roept Minderhoud leden van de Eerste Kamer op "nog eens goed naar de voorgenomen maatregel te kijken." Bruggink voegt eraan toe dat in Europa een ongelijk speelveld ontstaat en benadrukt dat Rabobank ook al extra bijdraagt via een bankenbelasting. Die werd ingevoerd als compensatie voor staatssteun, maar die ging niet naar Rabobank, maar naar diens concurrenten. "Door het stapelen wordt het wel steeds moeilijker de kredietverlening op peil te houden", aldus Bruggink.
Rabobank schikte eerder voor 774 miljoen euro met Nederlandse en buitenlandse toezichthouders vanwege poging tot fraude met het interbancaire rentetarief Libor. Het buitenlandse deel van de "boete" die het opgelegd kreeg is aftrekbaar van de belasting maar hier ziet de bank volgens Minderhoud uit eigen beweging van af.
De buffers van Rabobank zijn in 2013 juist tot recordhoogte toegenomen en de bank voldoet al vrijwel aan nieuwe Europese eisen. De bank is dan ook niet van plan op korte of middellange termijn nieuwe certificaten uit te geven, een stap die volgens critici afbreuk zou doen aan het coöperatieve karakter van de bank. Bruggink zei dat Rabobank zich door de introductie van vrij verhandelbare certificaten nu wel meer toegang tot de kapitaalmarkt heeft verschaft, "mocht het erom gaan."
Rabobank meldt voor de totale kredietverlening van de bank in 2013 2,6 miljard euro aan "waardeveranderingen", wat neerkomt op kredieten waarvan terugbetaling onzeker is. Dat is 200 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De vastgoeddochter van Rabobank boekte een verlies van 817 miljoen euro, tegen ruim 100 miljoen een jaar eerder. Het is dan ook vastgoed waar Rabobank zich de meeste zorgen maakt voor de nabije toekomst, meer dus dan andere kwetsbare dossiers zoals wellicht de binnenvaart of glastuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.