Home

Nieuws 6337 x bekeken 24 reacties

Rabobank: geen dierrechten voor duurzame veehouders

Utrecht - Veehouders die aantoonbaar duurzaam investeren en uitbreiden moeten vanaf 2015 vrijgesteld worden van de verplichting om dierrechten aan te schaffen. Dat zegt Wim Thus, directeur Landbouw van Rabobank Nederland.

Thus wil dat staatssecretaris Sharon Dijksma het systeem van varkens- en pluimrechten inzet als middel om de veehouderijsectoren versneld te verduurzamen. Thus: "Veehouders die hun veestapel uitbreiden op een duurzame wijze, zouden niet langer verplicht moeten worden varkens- of pluimveerechten aan te schaffen. Dat zou ook moeten gelden voor de melkveehouders als de Tweede Kamer toch behoefte zou hebben aan een stelsel van rundveerechten na evaluatie van de meststoffenwet in 2016."

Thus wil voorkomen dat veehouders die willen uitbreiden moeten blijven investeren in dierrechten. Uit berekeningen van accountantskantoor Flynth blijkt dat vleesvarkenshouders 10 procent van hun investeringskosten per varkensplaats kwijt zijn aan varkensrechten. Voor zeugenhouders is dit 5 procent. Melkquotum kost een boer nu tussen 23 en 50 procent van een uitbreidingsinvestering per koe.

Het is volgens Thus beter voor maatschappij en sector als een boer geen geld hoeft te steken in productierechten, maar in duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van gezondheid, ammoniak, geur, fijnstof, welzijn, mineralenkringloop, efficiency en grondgebondenheid, verbinding met de omgeving en biodiversiteit. De vrijgave van productierechten kunnen dan gebruikt worden als hefboom: duurzame veehouders worden beloond door een extra investeringsruimte te geven omdat ze geen geld hoeven reserveren voor productierechten. "Dan ontstaat een stimulerend systeem in plaats van een stelsel dat de sector verarmd."

Hij pleit voor de ontwikkeling van een sector brede, landelijke maatlat waarin de duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen en geborgd, naar het idee van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV). "Ook de bank kan een dergelijke maatlat gebruiken als instrument bij beoordeling van financieringsaanvragen."

Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet in dat veehouders gemangeld worden door enerzijds de dierrechten en anderzijds verplichte mestverwerking. Dit kost varkens- en pluimveehouders veel geld. In de politiek is twijfel ontstaan of beide systemen in stand moeten worden houden. Donderdag vindt hierover een debat plaats in de Tweede Kamer. Vorige week deden boerenbelangenbehartigers een dringende oproep aan de politiek om dierrechten in 2015 af te schaffen.

Laatste reacties

 • varkenshaasje

  en wat is duurzaam dan wel ?

 • wmeulemanjr1

  Als 'duurzaam' om de hoek komt kijken kan de Rabobank weer veel geld uitlenen onder het 'mom van duurzaamheid', erg slim van dhr. Thus!

 • Schoppenboer

  Rechten afschaffen in de pluimveehouderij moet het uitgangspunt zijn en blijven.

 • gerjan slingenbergh

  Financiële duurzaamheid genereer je niet met overproductie.

 • Bussemakers

  Klopt gerjan, maar laat de markt van vraag en aanbod gewoon zijn werk doen zonder zoveel mogelijke extra kostprijsverhogende factoren zoals o.a. dierrechten.

 • poldes

  de rabobank als,, lid van de twede kamer'.
  voor de veehouderij een ideaal productie systeem bedenken?
  wij zouden ook een ideaal beleid voor de banken kunnen bedenken.
  Schoenmaker blijf bij je leest.

 • Piet, Midden-Europa

  Duurzame Melkveehouderij (?) betekent dat ook ; meer winst en minder kosten ???... Of is dat groen licht voor meer vreemd kapitaal ???... Of meer productie en minder winst ???... Ik bedoel NETTO winst !!!... (?).

 • @meelmuisje

  Éérst een duurzame bank die de naam Raiffeisen en coöperatief waard is... precies zoals de bedoeling was van Raiffeisen die precies 150(!) jaar geleden zijn coöperatieve bank oprichtte. Waarom horen we daar niets over trouwens?

 • brabantsduitserke

  een vraag aan wim thus. zijn alle varkensrechten al afgelost? als dit waar is wat zijn ze dadelijk nog waard ? en wat heeft een boer nog aan zekerheden als hij niet meer duurzaam investeerd? dit kan door leeftijd zijn of door voorzichtigheid ,gezondheid . precies die id de lul. en die wel duurzaam investeerd is een arme sloeber

 • w v gemert

  Thus ga ergens anders je onzin uitkramen. 10 jaar geleden heeft de Rabo ook al eens zulke vreemde voorwaarden proberen in te voeren. Ga geld fatsoenlijk geld uitlenen tegen fatsoenlijke rente daar heb je de broek al vol aan. Diegene die zijn afkomst verloochend daar moet je voor opletten die doen alles voor geld. (dat is wel gebleken met Libor rente)

 • Sjarlie

  Dierrechten afschaffen is gewoon het stomste wat je kunt doen ! iedereen destijds allemaal veel geld ingestoken, en dan heb je iets van waarde voor de oude dag zeg maar en dan weer afschaffen zogezegd goed voor de investeerders, pure onzin ! betaal eerst mijn rechten maar terug dan stelletje lapzwansen.

 • Paul Grefte

  Goed idee RABO! Zo zou je maar zo de discussie van de laatste weken van voor en tegenstanders van dierrechten kunnen beëindigen.
  Het huidige systeem van dierrechten kan dan gewoon blijven bestaan. Diegene die wil uitbreiden kan dit dan op twee manieren doen: Of je koopt dierrechten van een stoppend bedrijf óf je bouwt een duurzame stal. Lijkt me dan wel logisch dat je naast een duurzame stal ook je extra geproduceerde mest voor 100% exporteert of laat verwerken....

  Iedereen blij! De stoppende boer, want zijn rechten houden waarde, De 'groeiende' boer, want hij heeft de keus óf rechten kopen, óf duurzaam toekomstgericht bouwen, én mevrouw Dijksma; ze kan verder met d'r ingezette beleid om Moerdijk en en pluimveemest export uit te ruilen met varkens en rundveehouders zodat die aan hun verwerkingsplicht kunnen voldoen.

 • Hans Brasil

  Schaamteloos, de opmerking, de man en de bank. 2 a 3 jaar geleden zagen we nog reportages van Holandse boeren die de melk over het land uitreden. En nu, vanwege de, Chinese 1 kind moeders, die zonodig hun enigste baby met Hollandse babymelkpoeder moeten groot brengen, voor zolang het duurd!!!( Hebben Chinese vrouwen dan geen moedermelk? )moeten melkveehouders die gewoon normaal gemolken hebben, geen behoefte aan uitbreiden hebben, hun melkquotum afstaan aan, door de Rabo gepromoveerde 'duurzame cowboys', die de extreem lage rente niet kunnen weerstaan. Over hoe een bank de boeren naar de kloten helpt!!

 • red

  Je kan wel merken dat ze bij de rabo veel zitten dromen op die grote dure kantoren.
  Ze hebben wijnig te doen door de crisis (door de banken veroorzaakt)
  Schoenmaker houd u bij uw leest!!!!!!!

 • anton1937

  De overheid eveneens als Wim Thus moeten zo wijs zijn,om te pleiten voor het afschaffen van dierrechten en verplichte mestverwerking. Boeren en burgers zijn creatief als zij zelf de vrijheid krijgen om milieu vriendelijke oplossingen duurzaam te maken.De provincie Brabant die van de veehouderij grote offers vraagt,moet voor het uitkopen van bedrijven in en nabij de bebouwde kom van dorpen en nabij natura 2000 gebieden. 300 miljoen euro ter beschikking stellen om aan de milieu eisen te voldoen.

 • Venstra

  Duurzaam duurzaam, allemaal belangenverstrengeling, MDV roosters doen hun werk en veroorzaken zelfs gevaarlijke situaties.

 • Venstra

  MDV roosters raken verstopt, kleppen blijven open staan, dat is alles behalve duurzaam. Echte duurzaamheid is zorgen dat de mest in de put rijp is en de stikstof vasthoud.

 • Momfer

  Heeft de Ruimt Alle Boeren Op bank nog wat te willen dan. Die schoften hebben toch alle credits verspeeld, daar wil een fatsoenlijk mens toch niets mee te maken hebben!

 • polsbroek

  Een bank ga je geld brengen of halen En de boer heeft koeien en of varkens Laat een ieder bij zijn vak blijven daar heeft een ieder genoeg aan Op dit moment zeker de RABO

 • wimschaap

  je hoef niet altijd meer en meer te hebben . als je rechten laad ver dwijnen is pure kapitaalvernietiging voor de genen die ze net hebben aangeschafd maar ook die stoppen . En laad de rabo maar met zich zelf bezig houden daar hebben ze genoeg aan

 • joohoo

  Dierrechten en mestverwerking worden misbruikt door banken en politiek om zoveel mogelijk belasting binnen te halen. Dat dit ten koste gaat van volksgezondheid en milieu is bijzaak.

 • Foxxy

  duurzaam, mooi woord hea?!
  Vroeger was het kostprijs! 
  Lekker populistisch ook! 
  Ik,zoals de meeste boeren, 4e,misschien wel 5e generatie boer!  Hoezo niet duurzaam? 

 • peter1939


  als je dierrechten niet meer af kunt schrijven en ze worden binnenkort afgeschaft zal de prijs snel zakken....

 • zon

  Let op!!!dit bericht is al meer dan een jaar oud.
  Laatste tijd komen er vaker oude berichten uit 2014 tevoorschijn.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.